Även den tunga yrkestrafiken visar på dåligt omdöme och kör för fort i många fall.

Även den tunga yrkestrafiken visar på dåligt omdöme och kör för fort i många fall. Foto: Pixabay

Yrkestrafiken största fartsyndarna

Motor.

Allt fler yrkestrafikchaufförer kör för fort. Det visar nya mätningar från försäkringsbolaget Folksam.

Av
Andreas Lindegren

Under det senaste decenniet har stort fokus legat på privatbilisternas trafikbeteende, kanske allra främst på hastighetsefterlevnaden. Många sträckor runt om i landet har fått sänkt hastighet samtidigt som utbyggnaden av mötesseparerade vägar fortsatt. Men privatbilisterna är långt ifrån de enda fartsyndarna.

För tredje året i rad har försäkringsbolaget Folksam genomfört hastighetsmätningar av yrkestrafiken i Stockholm och Uppsala, resultatet är nästintill häpnadsväckande. I snitt kör yrkesförare för fort sex av tio gånger och andelen fortkörare har ökat i stort sett alla branscher sedan förra årets mätningar.

− Sedan vi började med mätningarna för tre år sen har det dessvärre gått åt fel håll med allt fler och kraftigare fortkörningar, säger Anders Kullgren, forskningschef Folksam.

Precis som tidigare år är det taxichaufförerna som står för allra flest hastighetsöverträdelser totalt sett. Däremot är färdtjänstförare de största fartsyndarna på vägar med låga hastigheter.

– Att nu färdtjänstförare sållar sig till taxibranschen med både många och grövre hastighetsöverträdelser är minst sagt olyckligt. Det här är två branscher som har passagerare i bilen, vilket även innebär ett ansvar för de som åker med. De som behöver färdtjänst kanske inte heller alltid kan säga ifrån om det går för fort, säger Anders Kullgren.

Att nu färdtjänstförare sållar sig till taxibranschen med både många och grövre hastighetsöverträdelser är minst sagt olyckligt

Årets mätningar visar även en tråkig trend. Inte bara är det fler som kör för fort, även själva hastigheten har blivit högre. I 2018-års mätning var den genomsnittliga överträdelsen 7 km/tim för fort, en siffra som ökat till 8,5 km/tim vid årets mätning.

− 8,5 km/h kanske inte låter som så mycket, men vi vet att det på 30-vägar motsvarar 50 procents ökad risk för allvarliga skador vid kollision med andra fordon, 70 procents ökad risk för svåra personskador och tre gånger ökad dödsrisk vid påkörning av fotgängare, säger Amanda Axelsson, forskare på Folksam.

Även den tunga yrkestrafiken visar på dåligt omdöme, särskilt i tätortsområden. På de 30-vägar som mätningarna utfördes på körde 80 procent av den tunga trafiken för fort, i en femtedel av fallen över 10 km/tim för fort! På 40-vägarna var resultatet ännu sämre, hela 84 procent höll inte hastighetsbegränsningen.

− Det är väldigt allvarligt att tunga lastbilar, i vissa fall med släp, kör för fort i områden med låga hastigheter. 30- och 40-zoner ligger ofta nära områden där många oskyddade trafikanter befinner sig, till exempel utanför våra dagis och skolor, säger Amanda Axelsson.

Folksam vill nu se att fler företag ISO39001-certifierar sig, vilket är en internationell standard för arbete med vägtrafiksäkerhet med målet att uppnå en säkrare trafikmiljö och som bland annat omfattar organisationens förståelse för trafiksäkerhet och attityder.

− Företag som är ISO39001-certifierade kör inte för fort i samma utsträckning som företag utan. Ett stort ansvar för fortkörningarna vilar på transportföretagen och inte enbart på den enskilde föraren. De har ett ansvar att skapa förutsättningar för att deras transporter sker på ett trafiksäkert sätt där hastighetsbegränsningarna följs. Studien visar att ISO39001 är ett effektivt sätt att påverka detta i rätt riktning, säger Amanda Axelsson.

Publicerad 31 August 2019 07:00