Per Bengtsson (S).

Per Bengtsson (S). Foto: privat

Insänt: "Liberalerna erkänner inte sin historik"

Per Bengtsson(S) reagerar på förslag om familjecentral

INSÄNT/LOMMA.

Julen står för dörren och jag hade tänkt vara snäll efter höstens debatter. Jag inser att jag efter detta nog inte får så många julklappar i år, i alla fall inte från Liberalerna i Lomma och Bjärred.

Varför kan man fråga sig? Jo, för att jag får hem lokaltidningen Lomma/Burlöv (v. 47 2019) och ser en stor artikel om hur Liberalerna kämpar för att få en familjecentral till kommunen. Jag vänder mig dock mot att Liberalerna inte bekänner sin egen historik i ärendet, vilket jag tänker beskriva här.

I socialnämndens budget för 2016 beslutades på Socialdemokraternas initiativ att utreda behov och förutsättningar för etablering av familjecentral i kommunen. 2017 när utredningen var avslutad beslutade dock alliansen att familjecentral inte skulle etableras eftersom det enligt en artikel i Sydsvenska Dagbladet 12/1 2017 ”inte passar i Lomma”. Liberalerna deltog då precis som nu i den borgerliga alliansen och röstade aktivt ner förslaget om familjecentral.

I tre år har Socialdemokraterna budgeterat för etablering av familjecentral i Lomma kommun, så även inför 2020 som beslutades den 24:de oktober i år. Då röstade Liberalerna aktivt ner budgetförslaget.

Nu har Liberalerna vid samma sammanträde, som det där man röstade ner budgetförslaget om att etablera familjecentral, lämnat in en motion om utredning av densamma. Enligt tidningsartikeln siktar man på att det kan bli verklighet 2023.

Man har alltså lämnat in en motion gällande något som man inte vill ha förrän om fyra år. Jag kan inte se det som annat än att Liberalerna Lomma/Bjärred försöker äta kakan och samtidigt ha den kvar. Det kan också uttryckas som ”mycket snack, lite hockey”.

Socialdemokraterna kommer fortsätta att kämpa för att kommunens medborgare verkligen får en familjecentral, och det gör man inte genom ytterligare motion om utredning. Vi gör det genom att förbereda, budgetera och propagera. Ända in i sargen.

Per Bengtsson (S), minoritetsföreträdare Lomma Kommun

Publicerad 28 November 2019 09:29