Den kommunela tomtkön har upphört.

Den kommunela tomtkön har upphört. Foto: adobe stock

Den kommunala tomtkön har upphört

Kommunen letar efter nytt sätt att sälja tomter på

LOMMA.

Den som varit intresserad av att köpa en tomt av kommunen har tidigare kunnat ställa sig i den kommunala tomtkön. Men nu har den avskaffats.

Av
Lena Karlsson

Det var den 11 oktober som tomtkön upphörde att existera. Men beslutet togs i kommunfullmäktige redan den 5 september.

Orsaken till att den har lagts ner är att kommunen endast haft ett fåtal fribyggartomter till salu de senaste åren. Då kommunen har tillämpat en strikt turordning har fördelningen tagit lång tid.

”Detta har upplevts som negativt för alla inblandade, både kommunen och tomtintressenter”, står det på Lomma kommuns hemsida.

Där kan man också läsa att kommunen letar efter ”en effektivare och snabbare hantering för försäljning av kommunala fribyggartomter och kommer inom den närmaste tiden att fatta beslut om hur tomtförsäljning ska ske i framtiden.”

Publicerad 20 November 2019 00:00