Författarna Göran Kritz och Boel Sandskär med Alnarps slott bakom sig.

Författarna Göran Kritz och Boel Sandskär med Alnarps slott bakom sig. Foto: Lena Karlsson

Nu är boken om Alnarps historia skriven

"Det ligger som en isolerad oas mitt bland åkrarna"

ALNARP.

Det var för tio år sedan som idén föddes. Nu är Alnarps historia i form av en coffee table book klar.

Av
Lena Karlsson

Det var efter att hortonomen Boel Sandskär skrivit boken "Skadegörare i trädgården" som idén om att skriva en bok om Alnarps historia tillsammans kom upp.

– Vi hade träffats tidigare när jag arbetade som informatör och vi satte upp historiska skyltar i Alnarpsparken, säger Boel Sandskär.

När Göran Kritz, som sedan tidigare skrivit boken "Ultunaprofiler", sedan fick frågan nappade han direkt. Sedan dess har åtskilliga timmar ägnats åt att leta efter och sammanställa materialet till boken "Alnarpsliv" som nu är klar.

– Det har inte alltid varit så lätt. För ibland har man hört något som man varit tvungen att verifiera, sedan visade det sig nästan vara sant, säger Göran Kritz.

Ett sådant exempel är att det som idag är Vagnmuseet i Alnarp skulle ha uppförts som sjukstall på 1930-talet.

– Men så hittade jag en karta från 1920-talet som visade att byggnaden fanns där redan då.

– Ja. det har varit mycket detektivarbete, säger Boel Sandskär.

En vinkel som författarna velat ha på det historisk materialet är att lyfta fram de första kvinnorna inom olika områden.

– Här har vi fått en del hjälp via hembygdsföreningar, säger Göran Kritz.

En av de första kvinnorna på Alnarp är Alida Nilsson Negel. Hon föddes år 1876 och började på den högre mejeriutbildningen år 1898.

– Hon var tvungen till att be om tillstånd för att bli ordinarie elev. Efter att hennes ansökan behandlades vid konseljen på kungliga slottet i Stockholm var det grönt. Hon var unik genom att hon bröt mot den manliga normen, säger Göran Kritz.

Annars är Alnarps historia berättad i kronologisk ordning. Den sträcker sig från tiden då Alnarp ingick i Riddare Uldsax ägor år 1314, över 1800-talet då de flesta av de karaktäristiska byggnaderna uppfördes, till nutida studenters Slaget om Plaskan vid den årliga karnevalen.

Men någon lärobok med enbart torra fakta är det inte. Förutom att boken är rikt illustrerad med bland annat fotografier, oljemålningar och kartor innehåller den personliga berättelser från intervjuer.

– Det finns så mycket här i Alnarp. Det är allt från arkitekturen till det gröna i form av till exempel rehabträdgården och Magnoliaskogen, säger Boel Sandskär.

Andra saker som författarna har fördjupat sig i de skulpturer och den konst som finns i Alnarp. En skulptur som förknippas med Alnarp är "Bobos hjärta" av Katarina Norling som nyligen gick bort.

– Vi har också tagit reda på vem som har gjort oljemålningarna av rektorer och föreståndare som arbetat här.

Varför ville ni göra Alnarpsliv?

– Vi ville synliggöra Alnarp. Det finns mycket spännande här, men det ligger lite som en isolerad oas mitt bland åkrarna. De är många särskilt yngre som inte känner till att det finns.

Har ni planer på att göra fler böcker tillsammans?

– Ja, vi har funderat på att skriva en deckare i Alnarpsmiljö. Det har nog ingen gjort tidigare, säger Boel Sandskär.

Publicerad 16 November 2019 00:00