"Att oroa sig är inte bra, men man bör vara medveten om risken för bostadsinbrott så att man kan förebygga", säger kommunpolis Håkan Persson.

Lommaborna känner sig allt tryggare

Men oron för bostadsinbrott är fortfarande hög

LOMMA.

Kommuninvånarna i Lomma känner sig allt tryggare. Det framgår av polisen och kommunens trygghetsmätning.

Av
Lena Karlsson

Vid förra årets mätning låg index på 1,53. I år har sjunkit till 1,34. Oron för att drabbas av bostadsinbrott har minskat.

– Det är inte så jättestor minskning, men folk är mycket mer medvetna om hur de kan förebygga inbrott idag, äger kommunpolis Håkan Persson.

Men oron för att drabbas är fortfarande hög i Lomma. Detta trots att inbrotten har minskat från 134 stycken år 2014 till 35 stycken 2018. Hittills i år har 24 bostadsinbrott skett i kommunen.

– Men då har vi också den mörka årstiden framför oss då de flesta bostadsinbrott sker.

Kommunpolisen vill därför uppmana kommuninvånarna att vidta åtgärder så att de inte drabbas av inbrott i bostaden.

– Grannsamverkan är en av de mest effektiva förebyggande åtgärderna. Det minskar risken för inbrott med 25 procent och är dessutom gratis. Sedan finns det en hel del tekniska saker man kan använda sig av idag, som till exempel

En orsak till att många brott uppklaras är att just kommuninvånarna håller ögon och öron öppna för vad som sker i det egna bostadsområdet.

– Vi har till exempel ett gott samarbete med många hundägare. De ser ganska lätt om det är något misstänkt som rör sig i bostadsområdet.

En sak som sticker ut är att Lommaborna oroar sig för trafiken. Främst buskörning med mopeder. Poliser har haft flera kontroller och kommer fortsätta med det.

– Där vill vi uppmana föräldrarna att prata trafikregler med barnen och även att provköra mopederna så att de inte har blivit ändrade.

Kommunpolisen menar också att risken för mopedolyckor ökar. I somras inträffade två stycken med benbrott till följd.

I årets trygghetsmätning är andelen som inte blivit utsatt för något brott alls 90 procent. Det är en ökning med två procentenheter från förra året då siffran var 88 procent.

Men benägenheten att anmäla brott har minskat från 48 till 40 procent.

– Det kan bero på att man inte tycker att det är värt att sitta i telefonkö för att anmäla mindre brott. Men vi vill gärna att även små brott anmäls. Även om vi kanske inte hittar förövaren direkt så gör det att vi kan se trender och tendenser som vi kan förebygga.

Lokalpolisområde Kävlinge

Lomma kommun ingår i lokalpolisområde Kävlinge. I hela området har det totala indexet förbättrats från 1,81 förra året till 1,66 i år.

Jämfört med de andra kommunerna är Lomma den där medborgarna känner sig tryggast. Lommas index på 1,34 kan jämföras med Kävlinges index på 1,59, Staffanstorps index på 1,75 och Burlövs på 2,16,

Publicerad 14 November 2019 00:00