Namngruppens Ismail Mohamed på blivande Stationstorget med det som ska bli Hannatorget i bakgrunden

Namngruppens Ismail Mohamed på blivande Stationstorget med det som ska bli Hannatorget i bakgrunden Foto: Lena Karlsson

Nu har Burlövs framtida gator och platser fått nya namn

”Tanken är att de ska avspegla platsens historia”

BURLÖV.

Hannatorget, Sockervägen och Östragårdskolan. Alla är de exempel på nya namn på platser, gator och torg som nu har tagits fram.

Av
Lena Karlsson

– Det har varit både spännande och roligt, säger planarkitekt Fanny Jacobsson i namngivningskommittén som tagit fram namnen.

När en ny plats ska namnges finns det en hel del saker att tänka på.

– Vi tycker att det är viktigt att det är en bredd och blandning. Namnet kan också avspegla platsens historia som till exempel i Tågarps plats som ligger där den gamla byn Tågarp legat.

Kommunens projektledare Ismail Mohamed framför det som ska bli Hannatorget i framtiden.

Kommunens projektledare Ismail Mohamed framför det som ska bli Hannatorget i framtiden. Foto: Lena Karlsson

En gata döps efter Axel Sjödin som ligger bakom utvecklingen av Burlöv center. Rekordgatan är ett annat nytt gatunamn. Det anspelar på alla de rekord som slagits i kommunen, som till exempel världens största marsipanägg och världens längsta landgång.

Ibland har ett gammalt namn använts igen. Ett sådant exempel är Sockervägen i Åkarp.

– Det är en anpassning efter ett gammalt namn. Nu när vägen får en ny sträckning i samband med utbyggnaden av järnvägen använder vi ändå samma namn.

Många av de platser och vägar som namngetts är långt ifrån byggda. Så är det till exempel med Östragårdskolan i Åkarp.

– Trots att den ligger långt fram i tiden är det viktigt att ha ett namn på den redan tidigt i processen så att det blir inarbetat.

En annan plats som ännu inte är klar är Hannatorget som har fått sitt namn efter låten Hanna från Arlöv av Nationalteatern.

Hannatorget kommer att ligga utanför Burlövs centrum, bredvid vad som kommer att kallas för Stationstorget på andra sidan Hantverkaregatan.

– Förutom att ge namn efter personer har vi även tänkt på att ge namn som förklarar var man befinner sig geografiskt. Därför kallar vi torget utanför stationen för Stationstorget.

Namn som underlättar att hitta i området är även viktig ur en annan synvinkel. För att undvika förväxling har gruppen varit mån om att inte ge namn som är för likt en annan plats i närområdet.

Utöver Fanny Jacobsson ingår den tidigare kultursekreteraren Tina Westergren och projektledare Ismail Mohamed i namngivningsgruppen.

– Tanken är att namnen ska avspegla kommunens historia och människor som förknippas med den. När vi letade efter namn har vi även frågat kommuninvånarna, säger Ismail Mohamed.

Publicerad 05 November 2019 00:00