Allmänna reklamationsnämnden har sagt sitt i en tvist om taktvätt.

Allmänna reklamationsnämnden har sagt sitt i en tvist om taktvätt. Foto: adobe stock/printscreen

Krävde ersättning på över 100 000 för skador efter taktvätt

Men Arn menar att det inte finns bevis

LOMMA.

En Lommabo som anmält en taktvättare till allmänna reklamationsnämnden, Arn, får avslag på sina krav. Det framgår av ett beslut från nämnden.

Av
Lena Karlsson

En Lommabo anlitade ett företag för att få taket på sitt hus tvättat. Det skulle kosta cirka 9 000 kronor.

Men under arbetets gång ska företagets arbete ha orsakat skador då smuts rann ner på Lommabons egendom. Därför krävde anlitaren över 100 000 kronor för färgskador på materiel och för förlorad arbetsinkomst.

Företaget motsatte sig kravet med motiveringen att det inte var något fel på tjänsten. Det hävdar också att Lommabon avböjts erbjudande från företagets håll att städa bort smutsen.

”Det är orimligt att saker som funnits i ett utrymme som företaget inte ens har arbetat med har tagit skada av företagets tjänst”, hävdar företaget i handlingen från Arn.

Företaget hävdar vidare att Lommabons krav snarare är ”att ses som ett bedrägeriförsök. Företaget har fortfarande inte fått betalt.”

Arn går på företagets linje. Motiveringen till avslaget är att Lommabons utredning inte bevisar ”den faktiska skadehändelse som talan grundas på, att det finns ett samband mellan händelsen och den påstådda skadan, skadans storlek och att skadan har orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet.”

Arn menar vidare att Lommabons utredning inte visar att sakskadorna uppgått till det belopp hon kräver. Detsamma gäller för den ersättning av förlorad arbetsinkomst hon begär.

Publicerad 02 November 2019 00:00