Planen öppnar upp för handel med livsmedel.

Planen öppnar upp för handel med livsmedel. Foto: adobe stock

Detaljplan för del av Tågarp antagen

Om ingen överklagar vinner den snart laga kraft

ARLÖV. I mitten av oktober antog kommunfullmäktige i Burlöv detaljplanen för en del av Tågarp. Om ingen överklagar innan den 12 november vinner den laga kraft.

Av
Lena Karlsson

Området som detaljplanen omfattar ligger mellan järnvägen och Hantverkargatan. Syftet med planen är att utöka platsens användningsområde till att gälla handel med livsmedel.

Om den inte överklagas innebär det att det kan etableras en livsmedelsbutik i området. Dessutom kan Hantverkaregatan byggas om med gång-och cykelbanor på båda sidor.

Publicerad 31 October 2019 00:00