Efter olyckan fick den skadade sy.

Efter olyckan fick den skadade sy. Foto: adobe stock

Golfklubb måste bättra sig efter olycka

Annars riskerar verksamheten föreläggande eller förbud

HABO LJUNG.

Nyligen skedde en olycka vid Örestads golfklubb. Nu måste flera saker åtgärdas. Det framgår efter en inspektion från Arbetsmiljöverket.

Av
Lena Karlsson

I slutet av september gjordes en inspektion på Örestads golfklubb. Orsaken är att det skett en olycka med en stickluftare. Golfklubben anmälde själv det inträffade till Arbetsmiljöverket.

– Det var ingen större olycka. Personen kom i kläm när ett aggregat skulle bytas ut. Det blev ett sår som fick sys med några stygn, säger klubbchef Niklas Karlsson.

Men vid inspektionen uppdagades flera brister i golfklubbens arbetsmiljöarbete. En sådan är att orsakerna till olyckan inte har utretts.

”En sådan utredning ska göras för att se om det finns ett samband mellan det som hänt och förhållandena i arbetet”, står det i Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande.

Enligt klubbchefen säger den skadade själv att olyckan inträffade på grund av egen av oaktsamhet.

– Sedan ska vi utreda om det berodde på stress eller om det finns några andra orsaker som påverkade.

Arbetsmiljöverket kräver en rad åtgärder för att förebygga olyckor med personalen. Förutom en skriftlig utredning av olyckan ska en handlingsplan för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet med rutiner för hur personalen ska agera vid en olycka upprättas.

– Vi har rutiner för det redan men Arbetsmiljöverket vill att vi kompletterar med en del saker. Vi ser deras besök lite som en utbildning, säger Niklas Karlsson.

Örestads golfklubb har fram till den 2 december på sig att vidta åtgärderna. Annars kan verksamheten få föreläggande eller förbud.

Publicerad 24 October 2019 00:00