Avgiften för en kolonilott på Närdala föreslås höjas.

Avgiften för en kolonilott på Närdala föreslås höjas. Foto: google maps

Koloniavgift föreslås bli fyra gånger så dyr

"Det är en marknadsanpassning"

LOMMA.

Arrendeavgiften för en kolonilott på Närdala koloniområde kan bli fyra gånger så dyr som idag. Det framgår av ett förslag från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Av
Lena Karlsson

Idag kostar arrendet för en kolonilott på Närdala koloniområde cirka 300 kronor per år. Det är samma nivå som år 1991. Nu föreslås avgiften höjas till 1200 kronor.

Enligt skrivelsen ligger avgiften på samma nivå som 1991. Men eftersom det inte täcker kommunens avgifter för området föreslås avgiften nu höjas.

– Det är en marknadsanpassning. Det måste helt enkelt täcka kostnaderna för det arbete vi lägger ner, säger exploateringsingenjör Torsten Lindh.

Mellan 2016 och 2018 har kommunen haft kostnader på i genomsnitt över 40 000 kronor per år.

Till skillnad från koloniområdet vid Industrigatan där Lomma koloniförening arrenderar marken och sedan sköter det gemensamma som vatten och grindar är det kommunen som står för alla kostnader på Närdala koloniområde.

– Vi skrapar vägarna, sätter upp en Bajamaja och står för vattenförsörjningen. Nyligen satte vi in nya vattenledningar, det måste vi få igen via avgiften.

Flera kolonister har också på senare år sagts upp på grund av misskötsel av kolonilotten.

– Det är ungefär en handfull. Det är när vi märker att ingen har varit där på hela sommaren som vi tycker att någon annan kan få bruka den istället. Såvida man inte har en bra anledning som att man till exempel har varit sjuk. Det behöver inte vara perfekt, men vi vill inte att det ska se förfallet ut. Vi friar hellre än fäller.

Idag står 52 personer i kö för en kolonilott. Genom att höja avgiften tror han också att kön kan minska.

– Om det kostar lite tror jag att man har kolonilott för att man verkligen vill ha den.

En annan kostnad som uppstår är när folk olovligen dumpar skräp på området.

– Det händer att det slängs kylskåp och till och med läckande oljefat inom området. Då måste vi ta bort det med det samma så att det inte förstör miljön, säger Torsten Lindh.

Om förslaget går igenom innebär det att kommunen istället för att få in sammanlagt 14 000 kronor skulle få in 56 4000 kronor om året totalt för hela området.

Närdala koloniområde ligger i norra Alnarp och har 47 kolonilotter. I arrendeavgiften ingår vatten och tillgång till en toalett från april till slutet av september.

Publicerad 23 October 2019 00:00