Lomma kommun protesterar mot flera av Skånetrafikens förlag på förändringar.

Lomma kommun protesterar mot flera av Skånetrafikens förlag på förändringar. Foto: arkiv/Lena Karlsson

Kommunen protesterar mot indragna bussturer

"Oacceptabelt" att dra in slingan runt Löddesnäs

LOMMA.

Just nu pågår en upphandling mellan kommunen och Skånetrafiken för kollektivtrafiken från år 2021. Ett förslag från Skånetrafiken är att hållplatserna längs 137: ans slinga på Västanväg som går runt Löddesnäs dras in.

Av
Lena Karlsson

Men det faller inte i god gjord hos Lomma kommun. ”Att Skånetrafiken vill dra in slingan som linje 137 kör i Bjärred är oacceptabelt”, skriver kommunen i ett yttrande till Skånetrafiken.

Detta eftersom slingan runt Löddesnäs används flitigt och anses vara nödvändig för att kunna åka till Bjärred centrum.

Skånetrafiken vill istället att linje 137 ska ha Bjärred centrum eller hållplatserna Trollsjövägen eller Löjtnantsvägen som ändhållplats.

Motiveringen är att spårvägen i Lund startar i augusti nästa år. Eftersom alla regionbussar då ska vända vid Lunds centralstation behövs en hållplats där det går att reglera tid i Bjärred.

I stället för att som idag som tätast gå vart tionde minut föreslår Skånetrafiken att bussarna ska kunna gå med 7, 5 minuters mellanrum.

En annan föreslagen förändring i kollektivtrafiken från 2021 som kommunen protesterar mot är färre avgångar för buss 133 som går mellan Lomma och Malmö via Alnarp.

Det är mycket olyckligt.

Enligt Skånetrafiken kan linje 133 istället slås ihop med linje 139 från Lund som i framtiden planeras ha Burlöv station som slutstation. Därifrån ska de resande sedan kunna ta sig in till Malmö via tåg.

Men det tycker inte Lomma kommun är en bra idé.

”Det är mycket olyckligt att Skånetrafiken vill minska ner på antalet avgångar på linje 133 eftersom den är en viktig pendellinje mot Malmö. I december 2020 startar visserligen tågtrafiken med stopp i Lomma tätort men med i stort sett endast en avgång per timme. Att då dra ner på busstrafiken försvårar för de som vill resa hållbart till Malmö”, skriver kommunen i yttrandet.

Andra förändringar i Skånetrafikens förslag är att busslinje 134 som idag går mellan Bjärred och Malmö via motorvägen istället ska köra till stationen i Flädie när den blir klar år 2025 eller 2026.

En effekt av den nya motorvägsrampen i Lomma får linje 132 mellan Bjärred och Malmö via Lomma fem minuters kortare restid. Med start i december 2019 planeras den gå en gång i halvtimmen istället för en gång i timmen.

Publicerad 18 October 2019 00:00