Minoritetsföreträdare Per Bengtsson (S).

Minoritetsföreträdare Per Bengtsson (S). Foto: privat

Budgetdebatt: "Säkerställ välfärdens kärna"

Debattartikel från S inför Lomma kommuns budget

INSÄNT.

Lomma är en välmående expanderande kommun, idylliskt beläget på västkusten med varsitt stenkast till Malmö och Lund. Lomma kommun ligger på topp när det gäller miljöarbete, uttag av pappadagar, skolresultat och har flera andra fina utmärkelser.

Ändå har den politiska majoriteten vid varje budgetdebatt de senaste åren larmat om att ”Nästa år, då kommer vargen”, menande att då är pengarna slut. Så har ännu inte skett, bokslut på bokslut för Lomma kommun har slutat med goda vinstmarginaler, så spås även för 2019.

En utmärkelse som dock saknas är en väl fungerande äldreomsorg. Tvärtom ligger Lomma i botten när det kommer till förtroendet för hemtjänst och särskilt boende. Dessutom dras socialnämnden med ett enormt ekonomiskt underskott som mycket väl kan sluta på över 30 miljoner kronor vid årets slut.

Vi Socialdemokrater menar att underskottet är symptomet av en dåligt politiskt styrd verksamhet och med en historia av privatiseringsiver som slog fel. Vi anser inte att lösningen är att bara fylla de svarta ekonomiska prognoserna med pengar, men det behövs tillskott av ekonomiska medel för att säkerställa kvaliteten i hemtjänsten.

Såklart behövs det pengar för att återta de särskilda boendena i kommunal regi under ordnade former. Det kan inte accepteras att ett sådant återtagande görs så naivt och aningslöst som gjordes när Attendo valde att säga upp avtalet för att bedriva hemtjänst, på grund av bristande lönsamhet. Pengar är inte likställt med kvalitet, men utan tillräcklig finansiering är kvaliteten det första som brister.

Vi ser också hur elever i grundskolan larmar om ökad skolstress. Lommas elever presterar bland högst i landet betygsmässigt, men de är också bland de mest stressade. Den ökande psykiska ohälsan i samhället i stort ger givetvis också avtryck hos våra barn. Att de går till skolan med stress, tomhet eller annan ohälsa ska vi inte acceptera. Vi Socialdemokrater vill ge 2,5 miljoner kronor till Lommas elevhälsa, tillsammans med det politiska målet att alla elever ska må bra.

Vi Socialdemokrater går mot budgetförhandling i fullmäktige med yrkanden om drygt 10 miljoner kr till socialnämnden för kvalitetshöjning i hemtjänsten, för att finansiera de externa placeringarna inom individ- och familjeomsorg, för förberedelser av återtag av de särskilda boendena, för nya hjälpmedel och för förberedelser för uppstart av familjecentral.

Vi kommer med yrkanden om nästan 6 miljoner kr till Barn- och utbildningsnämnden till elevhälsan, för den utökade timplanen i matematik och idrott och för att elever i gymnasiet ska slippa betala avgift för att äta lunch.

Våra budgetyrkanden finansierar genom en sänkning av resultatmålet för 2020 till ett överskott på 2 procent istället för majoritetens 3 procent. Att säkerställa välfärdens kärna som äldreomsorg, skola och hälsa går före hos oss Socialdemokrater, än att fylla på guldkistorna för att den där förmodade vargen kommer till Lomma kommun.

Per Bengtsson (S), minoritetsföreträdare Lomma kommun

Publicerad 11 October 2019 00:00