Socialnämndens ordförande Susanne Borgelius (M) nöjer sig inte med det förbättrade resultatet av mätningen.

Socialnämndens ordförande Susanne Borgelius (M) nöjer sig inte med det förbättrade resultatet av mätningen. Foto: Mostphotos/privat

Lommas äldre är nöjdare med hemtjänsten

Men betyget ligger fortfarande långt under snittet

LOMMA.

Kommunen tog nyligen själv över driften av hemtjänsten. Trots en knagglig start har det lett till ett något bättre resultat i Socialstyrelsens årliga mätning av äldreomsorgen.

Av
Lena Karlsson

2019 års mätning visar en ökning med elva procentenheter i jämförelse med förra året. År 2018 var 67 procent av de äldre som svarade på enkäten i Lomma nöjda med hemtjänsten. I år var motsvarande siffra 78 procent.

– Det visar att vi är på väg åt rätt håll. Men vi nöjer oss inte med det. Vi har en lång resa framför oss innan vi blir nöjda med resultatet, säger socialnämndens ordförande Susanne Borgelius (M).

I hela landet är 88 procent i år nöjda med hemtjänsten, alltså tio procentenheter högre än i Lomma kommun.

I brukarundersökningen tillfrågades de äldre även om hur pass nöjda de är med särskilt boende. Där var ökningen betydligt mer blygsam, närmre bestämt tre procentenheter, från 59 till 61 procent.

Det kan jämförs med betyget i hela landet där 81 procent av de äldre som svarade på brukarundersökningen är nöjda med särskilt boende.

Till skillnad från hemtjänsten som numera drivs kommunalt är det det privata vårdbolaget Frösunda som står för driften av de särskilda boendena i kommunen.

– Det krävs ett gediget förbättringsarbete av Frösunda.

Hur tar sig det uttryck?

– Vår nya socialchef Emma Phil har genast kallat till möte med regionchefen för att diskutera förbättringar.

Har ni planer på att byta utförare?

– Det har börjat bli dags att se över om vi vill ha en förlängning av avtalet med Frösunda. För att hinna gå igenom resultatet från brukarundersökningen och hinna göra en gedigen uppföljning av avtalet har vi beslutat att förlänga tidsfristen tills vi ska bestämma oss om en förlängning till den 2 februari, säger Susanne Borgelius.

Publicerad 07 October 2019 00:00