Max Manlander är samordnare för trygghetsvärdarna i Burlöv.

Max Manlander är samordnare för trygghetsvärdarna i Burlöv. Foto: Lena Karlsson

Burlövs första trygghetsvärdar på plats

"Vår roll är inte att jaga busar och bovar"

BURLÖV.

Nu har Burlöv fått sina allra första trygghetsvärdar. Förebilderna är Lomma och Vellinge. "Jag har hämtat inspiration från trygghetsvärdarna där", säger samordnare Max Manlander.

Av
Lena Karlsson

Allt fler kommuner inför trygghetsvärdar för att dämpa oron hos medborgarna. Nu har det införts även i Burlöv.

– Då det aldrig tidigare har funnits någon liknande funktion här startar vi från scratch.

Två trygghetsvärdar startade den 1 augusti. Men i november ska styrkan att fördubblas med ytterligare två trygghetsvärdar.

– Då kommer vi också att få en bil som det står "trygghetsvärdar" på och vårt telefonnummer så att man kan ringa och tipsa oss.

Trygghetsvärdarna har uniform på sig. Men trots att tre av dem har en bakgrund som ordningsvakt är deras funktion är inte att agera som sådana, inte heller att vara poliser.

– Vi har inga som helst polisiära befogenheter. Vår roll är inte att jaga busar och bovar utan att arbeta förebyggande. Vi vill fånga upp ungdomarna innan de gör något dumt, säger Max Manlander.

Han uppgift är att samordna arbetet, men också att föra statistik.

– På så vis kan vi se vilka av våra insatser som funkar och vilka som inte funkar.

Vissa problemområdet har redan stakats ut. De kommer trygghetsvärdarna att besöka regelbundet.

– En plats som upplevs som otrygg av många invånare är stationsområdet på kvällen. Men Burlöv är ju inte så stort så vi kan lätta åka dit där vi behövs.

I kommunen finns redan en ungdomsgrupp. Trygghetsvärdarna kommer att arbeta mycket med ungdomar men inte genom att ta över ungdomsgruppens roll.

– Vår tanke är att vi ska fylla ett tomrum mellan ungdomsgruppen och polisen. Så vi kommer att hålla koll på skolor där ungdomnar brukar hänga på kvällarna.

Men även på eftermiddagarna kommer trygghetsvärdarna att vara på plats vid skolorna.

– Under dagtid kommer det brottslingar som försöker rkrytera ungdomarna. Därför kommer vi att hålla ett öga på skolgårdarna även under dagtid.

Men trygghetsvärdarna är inte enbart till för att få ungdomar på rätt köl. Deras uppdrag är att skapa trygghet för alla kommuninvånare.

– Förutom att köra runt i biln kommer vi att patrullera till fots.

Under den mörka årstiden kommer de till exempel att vara synliga i villaområdena. Detta eftersom villainbrotten ökar under den tiden.

Trygghetsvärdarna tar gärna emot tips från allmänheten. De kan också själva rapportera in saker som de tycker kan behöva åtgärdas för att öka trygheten.

– Men om det öär skarpt läge är det inte oss man ska ringa till utan 112, säger Max Manlander.

Publicerad 07 October 2019 00:00