Dagpenningen höjs med två kronor

Dagpenningen höjs med två kronor Foto: adobe stock

Funktionshindrade får höjd dagpenning

Ersättningen betalas ut retroaktivt

LOMMA.

Den som är funktionshindrad och deltar i daglig verksamhet får nu höjd dagpenning. Det har socialnämnden beslutat.

Av
Lena Karlsson

Det är genom statligt stimulansbidrag som delas ut till kommunerna via socialstyrelsen som gör höjningen möjlig. Bidraget ska gå till att införa, behålla eller höja en låg dagpenning för den som deltar i daglig verksamhet enligt LSS.

I Lomma höjs den så kallade habiliteringsersättningen under 2019 därför från tio till tolv kronor för 23 personer. Förra året höjdes ersättningen med stöd av statliga medel från sju till tio kronor.

Syftet med höjningen är att funktionshindrade ska uppmuntras att delta i daglig verksamhet. Detta eftersom den ses som en viktig del av samhället. Nivån har räknats ut genom jämförelser av närliggande kommuner.

Höjningen av dagpenningen med två kronor i timmen betalas ut retroaktivt från den 1 januari. Dessutom har socialförvaltningen, som utarbetat förslaget, försäkrat sig om att höjningen inte påverkar brukarnas rätt till aktivitetsersättning, sjukersättning eller bostadstillägg från Försäkringskassan.

Publicerad 05 October 2019 00:00