Socialnämndens ordförande Susanne Borgelius och Rune Larsson.

Socialnämndens ordförande Susanne Borgelius och Rune Larsson. Foto: privat

Socialnämnden skjuter fram beslut om nyanländas boende

”Vi kommer inte att göra barnfamiljer bostadslösa”

LOMMA.

Socialnämnden skulle nyligen ta beslut om nya riktlinjer för nyanländas boende. Men efter högljudda protester från Lommaborna har nu frågan skickats tillbaka till förvaltningen.

Av
Lena Karlsson

Det var skolledarna på flera skolor och förskolor som först slog larm. Detta efter att de fått kännedom om att socialnämnden vill begränsa kommunens ansvar för nyanländas boende till två år, då det statliga etableringsstödet inte längre betalas ut.

Människor i behov av hjälp.

I en skrivelse till socialnämnden uttrycker de sin starka oro för elever och familjer som de möter varje dag. De hänvisar också till att Barnkonventionen blir svensk lag den 1 januari 2020.

– Vi tycker att Lomma kommun borde stå upp för detta nu, skriver de.

Rektorerna menar att kommunen bör fortsätta hjälpa familjerna även efter att etableringsstödet nått sin tvåårsgräns.

– De är fortfarande människor i behov av hjälp.

Måste ta kostnaden av humanitära skäl.

I samband med socialnämndens möte samlades upprörda Lommabor i kommunhusets foajé för att protestera mot planerna. En av dem som var på plats är Rune Larsson.

– Kommunen måste ta kostnaden av humanitära och medmänskliga skäl. De måste sätta sig ner och fundera ut hur de ska göra juridiskt för att kunna hjälpa dessa människor, hävdar han.

Som tidigare kommunpolitiker för dåvarande Folkpartiet i kommunstyrelsen är han väl insatt i problemet med att få fram bostäder i kommunen.

– Det beror på att det enbart har planerats bostäder för människor som har råd, hävdar han.

Som aktiv i Strandkyrkan har Rune Larsson träffat många ensamkommande.

– Det är väldigt duktiga och ambitiösa människor som är på väg att bli vuxna och skaffa sig arbeten. De vill göra rätt för sig.

Jag förstår att det berör.

Efter protesterna beslutade socialnämnden att skjuta fram beslutet.

– Det är inga enkla frågor. Jag förstår att det berör. Därför har vi nu återremitterat ärendet till förvaltningen för ett förtydligande, säger socialnämndens ordförande Susanne Borgelius (M).

I förslaget om nya riktlinjer framgår att socialnämnden vill begränsa kommunens ansvar för nyanländas boende till två år. Detta till skillnad från idag då nyanlända erbjuds boende utan något fastställt datum.

– Många uppfattade det som att vi inte skulle ta ansvar för familjerna efter det. Men så är inte fallet.

Därför ska nu socialförvaltningen förtydliga riktlinjerna. Det nya förslaget ska sedan behandlas av socialnämndens arbetsutskott vid ett extrainsatt möte den 15 oktober.

– Vi har alltid ett barnperspektiv. Vi kommer inte att göra några barnfamiljer bostadslösa. Det är mycket tydligt enligt socialtjänstlagen.

Så ni kommer att kunna erbjuda familjerna fortsatt boende i kommunen?

– Nu inväntar vi förvaltningens nya förslag och tar ställning till det, säger Susanne Borgelius.

Publicerad 04 October 2019 00:00