En läkare misstänks ha fortsatt att utan tillåtelse skriva ut recept på narkotika.

En läkare misstänks ha fortsatt att utan tillåtelse skriva ut recept på narkotika. Foto: adobe stock

Stoppad läkare fortsatte skriva ut narkotika

Riskerar åtal och upp till ett halvårs fängelse

BURLÖV.

I maj drog Inspektionen för vård och omsorg in en läkares behörighet att skriva ut medicin. Efter misstankar om att läkaren trots det fortsatt att skriva ut narkotiska läkemedel har nu Ivo gjort en åtalsanmälan.

Av
Lena Karlsson

Redan år 2015 anmälde Ivo till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd att läkarens behörighet att skriva ut narkotiska läkemedel borde dras in. Nämnden ansåg dock att, även om läkarens utskrivning till två patienter var oaktsam, så var inte det nog för att dra in behörigheten.

I december 2018 anmäler Ivo samma läkare till ansvarsnämnden igen. Detta efter att redan år 2016 ha fått information av apotekspersonal att läkaren under en längre tid skrivit ut stora mängder narkotiska medel till flera patienter.

Efter det kom ytterligare fem anmälningar in från andra apotek.

Ivos granskning visar att läkaren skrev ut de narkotikaklassade läkemedlen trots en medvetenhet om att det fanns en beroendeproblematik hos patienterna.

I början av maj i år drogs läkarens behörighet att skriva ut medlen in.

Efter det misstänks läkaren ha fortsatt att skriva ut narkotiska läkemedel och även mot ersättning till tre patienter. I slutet av augusti lämnande Ivo därför in en åtalsanmälan till åklagarmyndigheten i Malmö.

Straffet för det misstänkta brottet är allt från böter till fängelse i upp till sex månader.

Publicerad 03 October 2019 11:10