Överförmyndare i Staffanstorp kritiseras.

Överförmyndare i Staffanstorp kritiseras. Foto: mostphotos

Överförmyndare kritiseras för sena årsräkningar

”Hör till de mest utsatta och sårbara i samhället”

LOMMA.

Överförmyndaren i Staffanstorp och Lomma får kritik. Detta efter att Länsstyrelsen gjort en granskning.

Av
Lena Karlsson

Överförmyndarna i Staffanstorp och Lomma samverkar. Det dagliga arbetet utförs av fem tjänstemän på överförmyndarenheten vid kommunledningskontorets kansliavdelning i Lomma. En av dem arbetar med ärenden som rör Staffanstorp.

Nu får överförmyndaren kritik för att de gode männen inte har lämnat in årsräkningen inom lagstadgad tid. Om en sådan inte lämnas in efter påminnelse i mars kan det bli tal om vitesföreläggande.

Den som är god man där förvaltning av egendom ingår ska varje år lämna in en årsräkning till överförmyndaren. Där ska huvudmannens ekonomi under årets redovisas.

Redan 2018 påtalade Länsstyrelsen Skåne vid en granskning att sju månader är för lång tid för att lämna in årsräkningen.

Nu påtalar myndigheten återigen ”att de ärenden överförmyndaren hanterar rör personer som hör till de mest utsatta och sårbara i samhället, personer som saknar eller har försvagad möjlighet att själva bevaka sin rätt.”

Länsstyrelsen menar vidare att det är överförmyndarens ansvar att ”kontrollera att dessa personers tillgångar förvaltas på ett korrekt sätt och att deras rättigheter tas till vara.” Granskning av årsräkningarna är det redskap för tillsyn som överförmyndaren har.

Brist på tid och resurser är den anledning som överförmyndarenheten uppger till sitt försvar.

Länsstyrelsen menar i sitt beslut att det är ”viktigt att överförmyndarverksamheten tilldelas de resurser som krävs för att tillsynen ska kunna fungera på ett tillfredsställande sätt”.

Myndigheten påtalar också vikten av att gode män får utbildning, något som överförmyndaren och dennes ersättare i Staffanstorp ännu inte har genomgått.

Senast den 15 oktober ska överförmyndaren ha rapporterat till Länsstyrelsen Skåne om sitt granskningsarbete, vilka åtgärder som vidtagits och när granskningen av årsräkningarna är slutförd.

Publicerad 01 October 2019 00:00