Området kring stationen håller på att byggas upp.

Området kring stationen håller på att byggas upp. Foto: arkiv/Lena Karlsson

Hinder i trafiken innan tågen kan börja rulla

Stationsområdet byggs upp fram till nästa år

LOMMA.

Området kring Lomma station ska nu börja utformas. Fram tills det blir klart får trafikanterna räkna med en del hinder i framkomligheten.

Av
Lena Karlsson

I december 2020 ska Pågatågen börja rulla genom Lomma. Men innan dess ska området omkring spåren och perrongen byggas upp.

Fån och med vecka 41 fram tills att allt är klart i december 2020 kommer framkomligheten för trafiken delvis vara begränsad.

På västra sidan av spåren är det främst Järnvägsgatan som påverkas. Där ska nämligen marken saneras och vatten- och avloppsledningar bytas ut.

Det innebär att vattnet kommer att behöva stängas av vid olika tillfällen. Även delar av Kaptensgatan och Stationsgatan kan påverkas.

På östra sidan av spåren påverkas Solgatan, framför allt vid beläggningsarbetet under våren 2020.

Publicerad 29 September 2019 00:00