Två läkare som missade spridd bröstcancer kritiseras av Ivo.

Två läkare som missade spridd bröstcancer kritiseras av Ivo. Foto: mostphotos

Brutet revben visade sig vara spridd cancer

Nu kritiseras två läkare för att inte ha agerat i tid

LOMMA.

Två läkare på en vårdcentral i Lomma kommun kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Detta för att inte ha undersökt ordentligt vad smärtor hos en tidigare cancersjuk berodde på.

Av
Lena Karlsson

Det var i mitten av februari förra året som patienten sökte sig till vårdcentralen i kommunen. Orsaken var att hon sedan en vecka tillbaka hade haft besvär med smärta från bröstkorgen, och var öm strax nedanför bröstbenet.

Enligt Ivoanmälan hade patienten ”så svåra smärtor att hon fick stanna hemma från jobbet och hade svårt att gå i och ur bilen”.

Patienten som tidigare år 2012 behandlats för bröstcancer hade nyligen varit i mammografi, vilken var invändningsfri. Därför misstänkte läkaren att hon led av Tietzes syndrom, inflammation i leden där revbenet är fäst på bröstbenet.

Det fanns inte någon rimlig förklaring.

Den diagnosen bedömer Ivo var rimlig. Men när patienten återkom i början av maj så borde en grundlig undersökning ha gjorts.

Trots att patienten hade sömnbesvär och värk i leder, knä och rygg ordinerades hon fysisk aktivitet och smärtstillande medicin.

Inte heller när hon återkom några veckor längre fram i maj gjordes det någon utredning. Detta trots att patienten då hade drabbats av en spontan revbensfraktur.

”Det fanns i sjukhistorien inte någon rimlig förklaring till hur frakturen kunde ha uppstått”, står det i anmälan. Dessutom kände läkaren till att patienten tidigare haft bröstcancer.

Därför menar Ivo att vårdgivaren inte uppfyllt kraven på en sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård.

I slutet av maj sökte kvinna vård hos bröstmottagningen där det efter undersökning konstaterades att kvinnan hade spridd cancer i kroppen.

I ett yttrande till anmälan uppges att det var ett högt tryck på vårdcentralen vid tillfället. Ivo menar att det kan vara en orsak till att felen begicks, men menar samtidigt att det ligger på chefen att se till att verksamheten fungerar så att vård på ett patientsäkert sätt kan ges.

Publicerad 29 September 2019 00:00