Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

Plastic waste and rubbish open burning Foto: Ramdannain/Adobe Stock

Eldade avfall i trädgården – får böta 8 000 kronor

Dioxiner, arsenik och bly släpptes ut i luften

LOMMA. En fastighetsägare i Lomma kommun eldade avfall på sin tomt. Nu döms mannen för miljöbrott och får betala 8 000 kronor i dagsböter.

Enligt ett strafföreläggande har mannen eldat avfall som förorenat såväl mark som luft.

"Däribland dioxiner, arsenik, antimon, koppar, bly, zink, krom och kadmium som typiskt sett kan medföra en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter i en omfattning som inte har ringa betydelse", skriver åklagaren.

Nu döms mannen till 8 000 kronor i dagsböter.

Om den misstänkte inte godkänner strafföreläggandet kan åklagaren väcka åtal och saken prövas av domstol i stället.

Publicerad 07 September 2019 00:00