”Vid inspektionen framkommer att personalen inte har fatt någon information om sin rapporteringsskyldighet under tiden som Frösunda Omsorg AB bedrivit verksamheten. De kan inte uppge exempel på vilka händelser de skulle rapportera enligt lex Sarah”, står det att läsa i beslutet från Ivo. OBS: Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

”Vid inspektionen framkommer att personalen inte har fatt någon information om sin rapporteringsskyldighet under tiden som Frösunda Omsorg AB bedrivit verksamheten. De kan inte uppge exempel på vilka händelser de skulle rapportera enligt lex Sarah”, står det att läsa i beslutet från Ivo. OBS: Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Ritzau Scanpix/Jessica Gow

Kritik mot äldreboende: ”Mera förvaring än omsorg”

Frösunda har vidtagit flera åtgärder

LOMMA. Vid en inspektion på äldreboendet Strandängsgatan i vintras framkom flera allvarliga brister. ”Enligt personalen är det mera förvaring än omsorg på vissa enheter", skrev Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) efter sitt besök. Nu avslutas ärendet med svidande kritik på flera punkter.

Det var den 14 november i fjor som Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) genomförde en oanmäld inspektion på äldreboendet, som ägs och drivs av det privata företaget Frösunda Omsorg. Såväl chef, boende och personal blev intervjuade om verksamheten.

Vid besöket framkom att 24 av 44 boende hade insatser som kräver dubbelbemanning. Trots detta uppdagades att anställda inte sällan tvingades utföra arbetet ensamma.

”Enligt personalen är det mera förvaring än omsorg på vissa enheter och det förekommer att enskilda inte får den hjälpen de ska ha”, skriver Ivo.

Utöver underbemanning upptäckte Ivo även brister i det systematiska kvalitetsarbetet. Bland annat visade det sig att personalen inte rapporterat avvikelser enligt socialtjänstlagen.

”Personalen uppger att många inte vet hur man ska skriva en avvikelse”, står det att läsa.

Dessutom framkom att personalen inte kände till skyldigheten att rapportera missförhållanden.

”Vid inspektionen framkommer att personalen inte har fatt någon information om sin rapporteringsskyldighet under tiden som Frösunda Omsorg AB bedrivit verksamheten. De kan inte uppge exempel på vilka händelser de skulle rapportera enligt lex Sarah”.

I ett yttrande skriver Frösunda Omsorg att flera åtgärder har vidtagits efter inspektionen. Företaget lovar att all bemanning sker utifrån de enskildas behov och att verksamhetschefen sett över schemaplaneringen för att optimera bemanningen.

När det gäller det systematiska kvalitetsarbetet arbetar företaget med att förenkla och förtydliga vilka rutiner som gäller i sitt digitala system. För att det inte ska finnas några som helst oklarheter har Frösunda dessutom valt att samla rutinerna i en pärm som ligger väl synlig för alla medarbetare på Strandängsgatan.

Frösunda medger att personalens kunskap om rapportering av avvikelser och skyldigheten att rapportera missförhållanden inte är tillräckliga. Verksamhetschefen har tagit upp och diskuterat frågan med alla medarbetare och det hålls även regelbundna möten för att följa upp arbetet.

Ivo vidtar i nuläget inga fler åtgärder, men kan komma att följa upp sitt beslut.

Äldreomsorgen i Lomma kommun har mött hård kritik de senaste åren. En mätning från Socialstyrelsen som publicerades i höstas visade att de äldre i Lomma är missnöjda med äldreomsorgen och att Lommaborna kände sig minst trygga med hemtjänsten i hela landet.

Missnöjet resulterade i att den dåvarande socialchefen fick sluta med omedelbar verkan i november 2018.

I våras återgick hemtjänsten i kommunal regi sedan företaget Attendo inte fått sitt avtal förlängt. Frösunda Omsorg, som driver samtliga fyra särskilda boenden i kommunen, fick förnyat kontrakt till 2021. I utbyte fick företaget betala en miljon kronor som använts till att rusta upp utemiljön på boendena.

Publicerad 04 September 2019 00:00