Nu få Bjärred en egen förstudie.

Nu få Bjärred en egen förstudie. Foto: Arkiv/Lena Karlsson

Nu ska norra kommundelen sättas under luppen

Förstudie ska ligga till grund för viktiga beslut

BJÄRRED.

En förstudie för utvecklingen av norra delen av Lomma kommun ska göras. Det beslutade kommunstyrelsen den 21 augusti.

Av
Lena Karlsson

Utvecklingen av Bjärred centrum, Framtidens Bjärred, gamla stationen, bostäder på Bjärehovsområdet, medborgarhuset och gamla centrum, Bojkområdet, tågstationen i Flädie. Det finns många projekt på gång i kommunens norra del.

Därför vill kommunstyrelsen ta ett samlat grepp i form av en egen förstudie av framför allt planeringsenheten.

Den ska sedan ligga till grund för var centrum, resecentrum och andra samhällsfunktioner i norra kommundelen ska vara placerade.

”Ambitionsnivån för utvecklingen av den norra kommundelen är hög och det är av stor vikt att samtliga förändringar görs med ett helhetsperspektiv så att Bjärred och övriga orter utvecklas på ett välavvägt och genomtänkt sätt, för att vara fortsatt attraktiva och långsiktigt hållbara.” står det på kommunen hemsida.

Vid årsskiftet ska förstudien vara klar.

Publicerad 28 August 2019 00:00