Cykelorkestern spelade när

Cykelorkestern spelade när "Min smarta väg till skolan" invigdes på Strandskolan. Foto: privat

De vill göra skolvägen mer smart

Projektledare vill inspirera - inte ge pekpinnar

LOMMA.

Ett nytt projekt som ska få alla att välja andra sätt att ta sig till skolan än bilen har startat i kommunen. Strandskolan är först ut. Men tanken är att det som funkar sedan ska spridas till andra skolor.

Av
Lena Karlsson

Cykelorkestern och Lotta Giraff var på plats när kommunens nya satsning "Min smarta väg till skolan" invigdes på Strandskolan. Syftet är att få både elever, föräldrar och personal att använda mer hållbara färdmedel till och från skolan.

– Vi vill uppmuntra alla att gå, cykla eller ta bussen istället för bilen. Men det handlar inte om några pekpinnar utan vi vill inspirera, säger projektansvarig Åsa Cornander, planerings- och trafikingenjör på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Initiativet har redan tagits väl emot av både föräldrar, skolpersonal och elever. Då det är ett samarbete med UKF-förvaltningen finns även en projektledare på skolan, läraren Åsa Johansson som arbetar halvtid med det på Strandskolan.

– Det är en stor fördel att vi samarbetar mellan förvaltningarna eftersom vi har olika kompetenser och kompletterar varandra, säger Åsa Cornander.

Maskotten Lotta Giraff klippte bandet när

Maskotten Lotta Giraff klippte bandet när "Min smarta väg till skolan" invigdes. Foto: privat

Projektet inleddes med en enkätundersökning där barn och föräldrar fick svara på hur de färdas till och från skolan. Av den framgick att 40 procent tar bilen och 60 procent går, cyklar eller åker buss.

– Det är redan en stor andel, men enligt enkäten bor 83 procent två kilometer eller närmare från skolan. Så det finns potential att bli ännu bättre.

Har ni satt upp något mål för ökningen?

– Vi ska göra det så att vi har det att arbeta emot. Sedan kommer vi att utvärdera projektet för att se vilka insatser som är mest effektiva så att vi kan införa det även på andra skolor i kommunen.

Men först ska eleverna på Strandskola få göra olika övningar om hälsa, trafik och klimat. Det ska även anordnas workshops kring klimatet och hållas en föreläsning om hälsa för föräldrarna.

– Det är de fasta inslagen, men sedan kommer det även göras andra insatser under projektets gång, säger Åsa Cornander.

"Min smarta väg till skolan" varar till år 2020 och finansieras av Energimyndigheten.

Publicerad 23 August 2019 00:00