Rektor Mathias Persson-Benndoff utanför den nya bygganden.

Rektor Mathias Persson-Benndoff utanför den nya bygganden. Foto: Lena Karlsson

Nytt ljus över Pilängskolan

Första etappen är nu klar

LOMMA.

Vid skolstarten den 15 augusti möttes eleverna på Pilängskolan av en ny skolbyggnad. Den tidigare huvudbyggnaden på ett plan har nu bytts ut mot en trevåningsbyggnad med gott om ljusinsläpp.

Av
Lena Karlsson

Det är en uppenbart nöjd rektor som visar upp den nya byggnaden till Lommas anrika högstadieskola.

– Det är en klassisk skolbyggnad som är extremt uppgraderad, byggd i hållbara material och med gott om hängytor för eleverna, säger Mathias Persson Benndoff.

Men det som han kanske framför allt framhåller är ljuset. Den tidigare Pilängskolan var bara en våning hög. I den nya byggnaden finns det gott om ljusinsläpp.

– Här finns till och med en ljustunnel där dagsljuset fungerar som lampa, säger han.

Rektor Mathias Persson-Benndoff blickar ut över baksidan där gamla byggander rivs för att ge plats åt nya.

Rektor Mathias Persson-Benndoff blickar ut över baksidan där gamla byggander rivs för att ge plats åt nya. Foto: Lena Karlsson

Det är den första etappen av Pilängskolan som nu står klar med 18 klassrum för eleverna i årskurs 6 till 9. Men vid en titt ut genom fönstret på den nya byggnadens baksida förstår man att det återstår en hel del innan hela skolan är klar till sommaren 2021. Där pågår rivningen av de gamla byggnaderna för fullt.

– Det känns bra att den nya byggnaden är klar, men samtidigt lite nostalgiskt. Det är så många Lommabor som genom åren har gått i det som från början hette Centralskolan. När den byggdes var den Lomma kommuns första skola för högstadieelever.

Annika Torstensson, lärare i svenska och engelska, ser fram emot att jobba i de ny lokalerna på Pilängskolan.

Annika Torstensson, lärare i svenska och engelska, ser fram emot att jobba i de ny lokalerna på Pilängskolan. Foto: Lena Karlsson

På 1950-talet byggdes flera centralskolor på i Sverige, bland annat i Svedala där Mathias Persson Benndoff tidigare var rektor. Även den har bytts ut.

– Så detta är den andra skolan som jag är med om att riva.

Brister i arbetsmiljön är orsaken till att det till slut beslutades att Pilängskolan i Lomma skulle rivas.

– Den gamla skolan har byggts om och till i olika omgångar. Det innebär att det fanns en mängd olika sorts ventilationsanläggningar att hålla reda på. Det blev till slut ohållbart.

Rektor Mathias Persson-Benndoff ien av de nya salarna.

Rektor Mathias Persson-Benndoff ien av de nya salarna. Foto: Lena Karlsson

I den nya byggnaden har även andra hänsyn till arbetsmiljön för både elever och lärare tagits. Genom att ha ljudabsorberande material i bland annat anslagstavlorna är ljudnivån betydligt lägre än vad den brukar vara i en skola.

– Bland annat trapphusen är utformade så att alla ska kunna känna sig trygga.

Samtidigt som den nya Pilängskolan byggs rivs successivt den gamla för att så småningom ge plats åt nya byggnader.

– Vi sparar en del byggnader medan andra byggs om. I av de nya byggnader kommer det bland annat att bli plats för Kulturskolan med en så kallad black box.

Under byggtiden fram till 2021 går eleverna kvar på skolan. De moduler som används kommer fortsätta vara kvar tills dess.

Publicerad 20 August 2019 00:00