I det inringade området ska en rondell och bussramper byggas.

I det inringade området ska en rondell och bussramper byggas. Karta: Google maps

Rampbygge sätter käppar i hjulen för trafiken

Först vid årsskiftet kan bussarna köra ut till E6

LOMMA.

I sommar har byggandet av bussramperna mellan Vinstorpsvägen och E6 börjat. Det inneböär balnd annat att vägen mot HJärup är avstängd. Trafikstörningarna fortsätter fram till årsskiftet.

Av
Lena Karlsson

Trafikverket bygger bussramperna för att förbättra framkomligheten. Samtidigt byggs en cirkulationsplats vid korsningen Vinstorpsvägen och Malmövägen.

De två byggprojekten innebär att trafiken på Lommavägen, Vinstorpsvägen och Malmövägen påverkas fram till årsskiftet. Den leds framför allt om från Lommavägen via Mariedalsvägen och väg 103 mellan Lomma och Lund.

Trafikverket varnar dock för att göra vänstersväng från Mariedalsvägen ut på väg 103 i riktning mot Lomma. När det är mycket trafik rekommenderas att istället svänga till höger och vända tillbaka i rondellen där väg 103 möter väg 108.

Även cyklister påverkas av bygget. I oktober stängs cykelvägen under E6 av eftersom vägbanan ska sänkas. Då hänvisas cyklister och gående till Mariedalsvägen och sedan cykelvägen längs väg 103.

Förutom de störningar som byggandet av cirkualtionsplatsen och bussramperna medför begränsas trafiken på Lommavägen dessutom av järnvägsutbyggnaden till fyra spår i Hjärup.

I Hjärup leds trafiken om via Jakriborg och den tillfälliga bron vid Vragerupsvägen. För att köra mellan Hjärup och Lomma finns flera alternativ.

Ett är att köra Gamla Lundavägen mot Lund och sedan svänga till vänster på väg 108 mot rondellen där väg 103 går mot Lomma.

Ett annat alternativ är att köra Gamla Lundavägen mot Åkarp och ta den tillfälliga bron på Gränsvägen för att sedan ta Svanetorpsvägen till Malmövägen i Lomma.

Det går också att köra in till söderifrån Lomma via Åkarp och Alnarp.

Publicerad 09 August 2019 00:00