Varje elev har rätt att få stöd för att nå kunskapsmålen.

Varje elev har rätt att få stöd för att nå kunskapsmålen. Foto: adobe stock

Skola kritiseras för bristande utredning om särskilt stöd

Nu ska åtgärdsprogram redovisas till Skolinspektionen

BURLÖV.

En skola i kommunen får kritik för sin bristande utredning av stöd till en elev med särskilda behov. Men inte för de stödinsatser som skolan satt in.

Av
Lena Karlsson

Det var i april som en anmälan till Skolinspektionen kom in. I denna påtalades att skolan brister i sitt stöd till en elev med särskilt behov.

Skolan hävdar att den redan när eleven började gå på skolan 2018 såg att det fanns behov av särskilt stöd, och satte in åtgärder för att eleven skulle nå upp till kunskapskraven.

Skolinspektionen ifrågasätter inte heller de stödinsatser som skolan satt in. Däremot kritiseras skolan för att inte ha genomfört en tillräcklig utredning av vilka stödinsatser som eleven hade behov av innan åtgärderna satts in.

Enligt Skolinspektionens beslut innehåller inte den utredning som skolan gjort de uppgifter en sådan utredning ska innehålla. Exempel på detta är uppgifter om svårigheter, stödbehov och en kartläggning av elevens kunskapsmässiga svårigheter.

Skolans rektor ska enligt Skolinspektionens beslut upprätta ett åtgärdsprogram som lever upp till skollagens krav. Det ska innehålla ”en beskrivning av det särskilda stödbehovet och uppgifter om vilka åtgärder som satts in för att tillgodose behovet, när åtgärderna ska följas upp och utvärderas och vem som ansvarar för uppföljningen och utvärderingen av åtgärderna.”

Skolinspektionen skriver vidare att åtgärdsprogrammet även ska ”förses med en korrekt överklagandehänvisning vilket inte skett. Skolans rektor har inte upprättat ett beslut som lever upp till dessa krav. Sammantaget har skolan brustit i arbetet med rätten till stödinsatser.”

Därför förelägger Skolinspektionen Burlövs kommun att enligt skollagen vidta åtgärder för att tillgodose elevens rätt till stödinsatser. Senast den 24 oktober ska en skriftlig redovisning av dessa ha lämnats in till Skolinspektionen.

Publicerad 08 August 2019 00:00