Lomma ligger i ett utsatt läge vid havet.

Lomma ligger i ett utsatt läge vid havet. Foto: Lena Karlsson

Lomma är fjärde bäst på klimatanpassning

Men backar två steg från förra mätningen

LOMMA.

Två steg ner för Lomma när kommunernas anpassning till klimatet rankas. Från att förra undersökningen vara andra bäst i landet får kommunen nu nöja sig med en fjärdeplats.

Av
Lena Karlsson

Denna artikel är en återpublicering.

Men i jämförelse med de andra 208 av landets 290 kommuner som deltar i rakningen är det ett fortsatt högt resultat. I årets rakning har dessutom kommunernas genomsnittliga poäng ökat.

– Andelen kommuner som har tagit fram en handlingsplan för klimatanpassning har ökat från 10 till 17 procent sedan vår senaste undersökning 2017. Det är bra att det ökar men det är fortfarande alldeles för få kommuner som har kommit tillräckligt långt med detta arbete, säger Hanna Matschke Ekholm på IVL Svenska Miljöinstitutet, som tillsammans med Svensk Försäkring gjort rankingen, i ett pressmeddelande.

Enligt regeringens nationella strategi för klimatanpassning från 2018 ska kommunerna i översiktsplanen redogöra för risken för skador på den byggda miljön på grund av klimatrelaterade översvämningar, ras, skred och erosion.

Lomma kommun får 31, 5 poäng av 33 möjliga. Grafik över de skånska kommunerna.

Lomma kommun får 31, 5 poäng av 33 möjliga. Grafik över de skånska kommunerna. Grafik: Rapporten Klimatanpassning 2019

Där ska det även framgå hur riskerna kan minska eller upphöra. Enkätundersökningen som rankingen bygger på visar att cirka sex av tio kommuner gjort detta.

– Redan idag inträffar många klimatrelaterade skador och de riskerar att öka både i antal och i omfattning. Kommunerna spelar en nyckelroll i anpassningsarbetet. Undersökningen visar tydligt att alla kommuner behöver kartlägga och genomföra klimatanpassningsåtgärder för att minska sin sårbarhet, säger Anna Rudérus på Svensk Försäkring.

Bäst på klimatanpassning i Sverige är Uppsala, följt av Sundsvall och Kristianstad på en delad andraplats.

Publicerad 30 July 2019 00:00