I den nya fabriken ska protein tas fram ur bland annat gröna blad (bilden är en genrebild).

I den nya fabriken ska protein tas fram ur bland annat gröna blad (bilden är en genrebild). Foto: mostphotos

Ny växtfabrik ska tillverka protein till nya produkter

Idékläckare: "Framtiden snart på plats i Alnarp"

ALNARP.

En ny proteinfabrik kan nu starta på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Alnarp. Detta efter att Vinnova har beviljat tio miljoner till projektet.

Av
Lena Karlsson

Denna artikel är en återpublicering.

– Fantastiskt, nu är framtiden snart på plats i Alnarp, säger professor Eva Johansson, ordförande för styrgruppen till Plant Protein Factory i ett pressmeddelande.

Pengarna ska gå till att bygga och utveckla en pilotanläggning där olika proteiner och proteinfraktioner från växter extraheras och tas till vara. De ska sedan användas till en mängd olika produkter som livsmedel, kosmetika, foder och medicinska applikationer.

– Vi har ett tiotal industrier som är med i ansökan för att få tillgång till våra proteiner och prova dem i olika produkter. Intresset från industrin är stort. Det finns många fler företag än de som nu är med som har ett intresse i detta. Och för SLU Holding AB är detta mitt i prick, säger Carl Jonson på SLU Holding AB.

"Nu är framtiden snart på plats i Alnarp"

Han har varit med och tagit fram konceptet och ansökan. Men idén om en proteinfabrik kommer från Eva Johansson och Bill Newson på Institutionen för växtförädling på SLU Alnarp.

Tanken är att proteinfabriken ska utvecklas till ett fullskaligt företag. En annan tanke bakom projektet är att utvinningen av protein ska kopplas samman med utvinning av andra komponenter, som till exempel antioxidanter och fibrer. Dessutom ska biogasanläggningar kunna använda resterna från fabriken till att göra biogas.

– Proteiner från växter är ett hett ämnesområde just nu. Vi kommer att koppla växtförädlingsprojekt på proteingrödor inom SLU Grogrund till Proteinfabriken, säger Eva Johansson.

Projektet drar igång den 1 januari. I ett första steg ska proteinerna utvinnas ur grön biomassa, från gröna blad och växtdelar. Men forskarna tror också att fabriken kan användas för att extrahera protein från andra produkter.

Publicerad 13 July 2019 00:00