Skolbiljetten för gymnasieelever ersätter det tidigare busskortet.

Skolbiljetten för gymnasieelever ersätter det tidigare busskortet. Foto: Lena Karlsson

Nu får eleverna gratis resor dygnet runt

Ny skolbiljett ersätter busskort för gymnasieelever

LOMMA.

Ungdomar som går i gymnasiet i Lommahar tidigare kunnat använda sig av Skånetrafikens Pluskort. Men i höst skippas det. Istället får gymnasieelever bosatta i Lomma kommun en skolbiljett.

Av
Lena Karlsson

Mellan den 12 augusti i år och den 12 juni 2020 ger skolbiljetten fria dagliga resor till gymnasiet.

Den gäller för elever som är folkbokförda i kommunen och berättigade till studiehjälp.

En annan förutsättning är att avståndet mellan skolan och hemmet är minst sex kilometer.

Den nya skolbiljetten gäller för fritt resande dygnet runt i hela Skåne under vardagar. Biljetten gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

Skolbiljetten är gratis och skickas hem till eleverna innan skolstart.

Publicerad 16 June 2019 00:00