Lagom till sommaren tas flera parkeringsplatser bort.

Lagom till sommaren tas flera parkeringsplatser bort. Foto: adobe stock

Flera parkeringsplatser på Kajgatan tas bort

Samtidigt försvinner de på Tullhustorget tillfälligt

LOMMA.

Inför sommarens förmodade invasion av sommargäster i hamnen tas nu flera parkeringsplatser bort. En del tillfälligt, andra för alltid.

Av
Lena Karlsson

Under sommaren blir det trångt i Lomma hamn. Då blir trafiken bland de smala gatorna ett stort problem för många som bor i området.

Ett sätt att få trafiken att minska är ta bort parkeringsplatser för gästerna att köra till. Inför denna säsong har det nu gjorts.

Parkeringarna som går längs Kajgatan, mellan Esplanaden och Tullhustorget, tas bort. Eller som gatuchefen uttrycker det på kommunens hemsida:

– Dessa kommer i ett första skede inte att ersättas med något, då sträckan har upplevts trång och otrygg.

Med undantag från platsen som är avsedd för rörelsehindrade har även parkeringarna på Tullhustorget tagits bort, men bara tillfälligt.

Förändringarna görs dels för att ”främst i syfte att minska det totala parkeringsbeståndet i området men också för att på ett trevligare sätt utnyttja de offentliga ytorna.”

På Tullhustorget ersätts de borttagna parkeringsplatserna med bänkar, bord och blomsterurnor.

Publicerad 15 June 2019 00:00