Vatten- och avloppsystemet har nått sin maxgräns och måste rustats upp.

Vatten- och avloppsystemet har nått sin maxgräns och måste rustats upp. Foto: abobe stock

Nu höjs avgiften för vatten och avlopp – igen

”Ledningarna är helt överbelastade”

LOMMA.

För andra året i rad höjs avgiften för vatten och avlopp i kommunen. Orsaken är att nya beräkningar visar att systemet är mer överbelastat än man trodde.

Av
Lena Karlsson

I samband med att Lomma kommun anslöt sig till VA Syd för att få ordning på vatten- och avloppssystemet höjdes avgiften med 7, 5 procent för år 2019.

Nu är det återigen dags för en höjning med ytterligare nio procent för år 2020. En orsak till höjningen är att investeringen i ledningsnätet måste dubblas från 20 miljoner i år till 40 miljoner nästa år.

– Vi visste att ledningarna var i dåligt skick men inte att det var så här illa. säger Robert Wenglén.

Idag, 2019, är årskostnaden för en normalvilla 6 322 kronor. Nästa år höjs den med 569 kronor till 6 891 kronor per år, vilket motsvarar en höjning med 47 kronor per månad.

För en lägenhet i ett flerfamiljshus beräknas höjningen bli 394 kronor per år, eller 33 kronor per månad.

Orsakerna till avgiftshöjningen är flera. Ledningarna är så gamla att de måste underhållas.

– Sedan har vi klimatförändringarna som gör att regnen blir så intensiva att systemet svämmar över.

Systemet måste dessutom anpassas i takt med att Lomma hamn byggs ut.

– Att det inneburit ett ökat tryck på ledningarna i samband med utbyggnaden av Lomma hamnområdet har vi känt till sedan tidigare.

Men i samband med att kommunen blev medlem i VA Syd har en översyn över hela nätet gjorts.

– Just nu har JM: s utbyggnad i Lomma hamn fått byggstopp. Utbyggnaden av området kan inte försätta förrän vatten- och avloppssystemet har byggts ut. Det kommer antagligen att bli en extra ledning, säger Robert Wenglén.

Publicerad 07 June 2019 00:00