Gatu- och parkchef Karolina Jensen svarar på kritiken.

Gatu- och parkchef Karolina Jensen svarar på kritiken. Foto: Lena Karlsson/arkiv

Gatu- och parkchefen: "Vi har P-övervakning hela sommaren"

Inga planer på att stänga av området för obehöriga

LOMMA.

Enligt kommunens gatu- och parkchef Karolina Jensen finns det nästan varje dag parkeringsövervakning under sommaren. Några planer på att stänga av området för andra trafikanter än de boende finns inte. Hon menar också att trafikanterna kör mer försiktigt nu.

Av
Lena Karlsson

Varje år upplever de boende att det blir trafikkaos när folk vill komma till stranden och parkerar i bostadsområdet istället för vid de anvisade badparkeringarna.

LÄS MER: "Med solen kommer trafikkaoset till hamnen"

Gör ni något för att förhindra situationen?

– Vi har parkeringsövervakning i Lomma hamn så gott som dagligen under hela sommaren, utspritt på olika tider på dygnet. Vi samarbetar även med polisen för att kunna göra snabba insatser när bilar står trafikfarligt till. Vi ser kontinuerligt över om det krävs justeringar avseende parkeringsregleringen, svarar Karolina Jensen i ett mejl till redaktionen.

Men några planer på att stänga av trafiken så att endast de boende får köra bil i området har inte kommunen i dagsläget.

De boende menar vidare att området inte är dimensionerat för så mycket trafik och parkeringsplatser. Det är till exempel vanligt att de farthinder som satts upp blir påkörda, något som de boende menar måste bli dyrt att laga.

Vad är din kommentar till det?

– I början när farthindren var nya förekom det att de kördes på. Detta problem har mattats av och trafikanterna kör mer försiktigt nu. Syftet med farthindren var att dämpa trafikrytmen.

Vad är din kommentar till att trafiken sprider avgaser som de boende andas in?

– Lomma hamn är en attraktiv plats och under besöksintensiva dagar ökar biltrafiken. Avgaser från fordonstrafiken är tyvärr en konsekvens både här och på andra ställen där människor vistas i gatumiljön. Vi arbetar kontinuerligt för att öka andelen hållbara färdmedel.

Publicerad 07 May 2019 00:00