Skogspatologforskare Michelle Cleary har hittat en svampsjukdom som ger sig på bergstall.

Skogspatologforskare Michelle Cleary har hittat en svampsjukdom som ger sig på bergstall. Foto: Michelle Cleary/SLU

Tallparasit har upptäckts i Sverige för första gången

Forskarna oroas för att den ska spridas till vanliga tallar

ALNARP.

Forskare på SLU i Alnarp har hittat en parasit som angriper tall i Alnarpsparken. Det är första gången som svampsjukdomen upptäckts i Sverige. Nu befarar forskarna att den kan spridas.

Av
Lena Karlsson

Det är bergtall som har angripits av parasiten som gör att barren gulnar, träden förlorar i tillväxt och riskerar att dö. Forskarna befarar att svampsjukdomen kan spridas till ett av landets vanligaste trädslag, den vanliga tallen.

Det var Michelle Cleary, forskare i skogspatologi, som hittade parasiten i närheten av sin arbetsplats vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap. Nu undersöks närområdet för att se om fler träd är angripna.

– De angripna träden finns i Alnarpsparken, vilket är ganska typiskt. Import av växter till parker och trädgårdar är en vanlig inkörsport för skadegörare. De följer med som fripassagerare på importerade plantor. Väl på plats i sin nya miljö kan de sprida sig till andra växter, säger Michelle Cleary i ett pressmeddelande från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

"De följer med som fripassagerare"

Parasiten, som har namnet Lecanosticta acicola, är en invasiv skadegörare som har lätt att sprida sig. Liknande angrepp har tidigare noteras i flera botaniska trädgårdar i Litauen, Estland, Lettland och Irland.

Då forskare i Estland nyligen har visat att svampsjukdomen kan spridas från bergtall till vanlig tall är Michelle Cleary och hennes kollega Johanna Witzell, som båda forskar i skogspatologi på SLU Alnarp, är oroade över utvecklingen.

– Angreppen är anmälda till Jordbruksverket och förhoppningsvis är de avgränsade till fyndplatsen i Alnarp. Men det här är en tickande bomb. Handeln med växter är dåligt kontrollerad och vi vet att det är en inkörsport för skadegörare. Dels behöver kontrollen skärpas, dels behövs bättre resurser att snabbt analysera och vidta åtgärder när nya skadegörare upptäcks. säger Johanna Witzell.

Bergtall

Bergtall, eller Pinus mugo som den heter på latin, är ett populärt exotiskt inslag i parker och trädgårdar. Den har ett lågt växtsätt och klarar ett kärvt klimat.

Publicerad 13 April 2019 00:00