Ordförande Ulrika Rosberg och verksamhetsledare Mariana Fleischer tar första spadtaget till det nya friskishuset.

Ordförande Ulrika Rosberg och verksamhetsledare Mariana Fleischer tar första spadtaget till det nya friskishuset. Foto: Lena Karlsson

Första spadtaget till nya Friskishuset är taget

Verksamhetsledare: ”I de nya lokalerna kan vi växa”

LOMMA.

Det är trångbott i Friskis&Svettis nuvarande lokaler. Men nu har bygget av det nya Friskishuset på Nians industriområde startat. För första gången slipper föreningen att dela lokal med andra föreningar.

Av
Elisaveta Gräsbeck

Grävmaskinerna har redan börjat arbeta med att schakta jord. En liten klunga med styrelsemedlemmar och medlemmar i Friskis&Svettis är på plats i vårsolen för att bevittna det första spadtaget.

– Kom igen nu. Alla som vill gräva får gräva, ropar Mariana Fleischer som är verksamhetsledare för Friskis&Svettis i Lomma.

Mariana Fleischer är verksamhetsledare för Friskis&Svettis i Lomma.

Mariana Fleischer är verksamhetsledare för Friskis&Svettis i Lomma. Foto: Lena Karlsson

De som tar det första gemensamma spadtaget på bygget är ordförande Ulrika Rosberg och vice ordförande Bengt Larsson.

– Det ser tungt ut. Jag tror att ni måste börja på gym, säger Mariana Fleischer skämtsamt medan hon fotograferar duon.

Medlemmarna är aktiva även som tränare. Det gör att folk lär känna varandra. Ulrika Rosberg beskriver föreningen som en folkrörelse.

– När jag flyttade till Lomma år 2008 så kände jag ingen här. Jag lärde känna folk genom Friskis&Svettis.

Så här ska det nya friskishuset se ut.

Så här ska det nya friskishuset se ut. Illustration: Sews arkitekter AB (beskuren)

Med i styrelsen sitter Eva Rosén Ericsson som är föreningens jurist. Även Eva har valt att närvara vid premiärdagen för bygget.

– Det är nästan exakt tio år sedan vi fick egen lokal här i Lomma. Det passar så bra med den nya lokalen ur den aspekten också, säger hon.

Föreningsmedlemmarna har själva efterfrågat ett större gym och fler pass i en medlemsenkät.

– Vi är runt 3000 medlemmar idag. I de nya lokalerna kan vi växa. De byggs större än vad vi egentligen behöver. Vi kan lätt bli 1500 stycken fler medlemmar innan vi börjar växa ur detta hus, säger Mariana Fleischer.

Föreningen har hittills haft ett tillfälligt bygglov i sin gamla lokal på Poppelgatan för att kunna fortsätta driva sin verksamhet. I lokalerna har det tidigare tillverkats badkar. Föreningen har fått ansöka om tillfälliga bygglov hos kommunen cirka var femte år, eftersom lokalerna inte är anpassade för gymverksamhet.

Ett exempel på ett nytt gympass som kommer att hållas i de nya lokalerna är så kallad plazaträning. Det är en högintensiv gruppträningsform där man tränar i lag. Träningen består av fyra olika stationer och man tränar i intervaller. Föreningen laddar inför flytten genom att utbilda fler tränare.

– Idag har vi totalt ett 60-tal tränare. Vi kommer att få ungefär 10 till 12 stycken tränare till, säger Mariana Fleischer.

Bakom nybygget står Er-Ho Bygg med Peter Hoffman i spetsen, som äger de nya lokalerna. Friskis&Svettis ska hyra lokalen av Er-Ho Bygg. Ett hyreskontrakt som gäller i tio år kommer att skrivas under.

– Att stå fria är värdefullt för oss som förening i det här sammanhanget. Vi behöver inte längre dela hus med någon annan. Allt kommer att vara anpassat efter vår verksamhet eftersom vi har varit med och ritat huset ut efter våra behov, säger Mariana Fleischer.

Den nya byggnaden kommer att vara två våningar hög. Byggnaden kommer att ha en annorlunda design med fler färger jämfört med den gamla. I nybygget ryms tre salar, ett gym och ett rum för spinning respektive cirkelgym. Omklädningsrum och en reception kommer också att finnas. Friskis&Svettis får dessutom egen utomhustomt.

– Där hade vi kunnat ha en hinderbana till sommaren, säger Mariana Fleischer.

Det senaste beskedet som föreningen fått är att de nya lokalerna ska stå klart till jul.

– Men vi har fortfarande bygglov i gamla lokalen. Så vi kan använda den tills den nya står klar, säger Mariana Fleischer.

Publicerad 12 April 2019 00:00