Projektledare Susanna Lundkvist.

Projektledare Susanna Lundkvist. Foto: arkiv/Lena Karlsson

Grön integration skapade förståelse

Resultat efter pilotprojekt med nyanlända summeras

ALNARP.

För att öka nyanlända akademikers möjligheter att komma in på arbetsmarknaden startades ett mentorprojekt. Genom möte med olika aktörer inom den gröna näringen ökades förståelsen från båda håll.

Av
Lena Karlsson

Det var under 2016 som samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp startade. Sammanlagt 15 nyanlända akademiker från framför allt Syrien deltog i integrationsprojektet SLU Alnarp mentor.

– Syftet var att öka möjligheterna för nyanlända med erfarenhet i de gröna näringarna att komma in på den svenska arbetsmarknaden, säger projektledare Susanna Lundqvist på SLU Alnarp.

På vilket sätt då?

– En viktig del var att göra studiebesök hos olika aktörer inom de gröna näringarna. Där fick deltagarna en inblick i hur det kan se ut på en arbetsplats i Sverige. Det fanns också ett stort intresse för deltagarnas kunskaper från arbetsgivarnas sida.

Hur gick det?

– Det gick bra. Många av deltagarna fick kontakter och gick vidare till praktikplats, arbete eller utbildning.

Erfarenheterna från pilotprojektet har nu samlats på en webbplats. Detta efter att forskningsstiftelsen Formas beviljat medel för att beskriva erfarenheter och lärdomar från integrationsprojektet.

– Tanken är att utbildningsaktörer inom de gröna näringarna ska kunna gå in där och lära av de erfarenheter som gjorts.

Vad tycker du är den största behållningen av projektet?

– Att vi måste ta till vara på den kunskap som nyanlända tar med sig hit. De är en viktig resurs som vi kan lära oss av. En agronom i Mellanöstern har till exempel kunskaper om vilka växter man kan använda sig av vid vattenbrist.

Publicerad 05 March 2019 00:00