Bullervallen mellan Gränsvägen och E6 förlängs.

Bullervallen mellan Gränsvägen och E6 förlängs. Foto: Burlövs kommun

Jord från spårbygge blir bullervallar

Arbetet längs med Gränsvägen påbörjas i februari

ÅKARP.

De jordmassor som blir över när Trafikverket gräver för att ge plats åt fler järnvägsspår mellan Arlöv och Lund kommer nu till användning som bullerskydd mellan E6 och Gränsvägen i Åkarp.

Av
Mattias Grenholm

Bullerskyddsvallen som nu finns längs den södra delen av Gränsvägen kommer förlängas under februari. I samband med det fälls en del träd som nu står mellan Gränsvägen och E6.

Det är en överenskommelse mellan kommunen och Trafikverket att använda jordmassorna från spårbygget för att bidra till en bättre miljö för boende i kommunen samt för kortare transporter av massorna.

I höstas höjdes och förlängdes vallen mellan Sockervägen och E6 och i nu februari händer samma sak med bullervallen mellan Gränsvägen och E6.

I samband med detta måste en del träd och buskar närmast E6 sågas ner men när vallen är på plats kommer en del träd återplanteras. Träden fälls i mitten av februari och mot slutet av månaden påbörjas schaktarbetet.

Den återvinningsstation som ligger vid Gränsvägen tas bort i samband med arbetet och i väntan på en ny hänvisar kommunen till andra stationer.

Publicerad 06 February 2019 10:06