Lomma kommun hoppas kunna öka kvaliteten inom äldreomsorgen med en ny socialchef.

Lomma kommun hoppas kunna öka kvaliteten inom äldreomsorgen med en ny socialchef. Foto: mostphotos

Socialchefen i Lomma slutar med omedelbar verkan

LOMMA.

Socialchefen i Lomma avslutar sitt uppdrag med omedelbar verkan. Bakom beslutet ligger kommuninvånarnas missnöje med äldreomsorgen.

Av
Lena Karlsson

Det var i förra veckan som kommunstyrelsens arbetsutskott tog beslutet.

– Hon slutade med omedelbar verkan, men vi skildes åt som vänner, säger kommundirektör Jan Solmér.

En avgörande grund för beslutet är den senaste mätningen från Socialstyrelsen som visar att de äldre i Lomma fortfarande är missnöjda med äldreomsorgen. Lommaborna kände sig minst trygga med hemtjänsten i hela landet. Läs mer här

– För att återfå förtroendet för verksamheten måste vi ta ett nytt grepp. Därför är det dags för ett nytt ledarskap. Med tanke på att hemtjänsten ska drivas i kommunal regi nästa år ställs det helt andra krav på ledningen, med fler anställda. Hemtjänsten måste vara på plats från första dagen.

I och med att Amelie Gustafsson fick sluta sin anställning direkt tar ställföreträdande socialchef Lennart Eriksson över tills rekryteringen är klar.

– Han har stor erfarenhet av kommunen, så vi kan hålla båten flytande tills rekryteringen är klar.

Men är det inte ont om tid till övertagandet av hemtjänsten?

– Jo, men vi börjar med det samma och räknar med att en ny chef kan vara på plats om cirka fem månader. De flesta har ju tre månaders uppsägningstid, men om vi hittar någon som kan sluta innan dess går det snabbare.

Vad eftersöker ni hos den nya chefen?

– Någon med stadga, chefserfarenhet och bred erfarenhet inom socialförvaltningen. Det måste vara någon som kan erbjuda ett tryggt och bra ledarskap, och som kan ta tag i de framtida utmaningar vi har och höja kvaliteten.

Amelie Gustafsson började som förvaltningchef för Lomma kommun i mars 2015. Under den tiden har det riktats mycket kritik mot de privata utövarna inom äldreomsorgen.

Kritiken hos invånarna har resulterat i att Attendo som driver hemtjänsten inte fick sitt avtal förlängt så att hemtjänsten nu ska återgå till kommunal regi i mars 2019. Frösunda Omsorg som driver de särskilda boendena i kommunen fick sitt avtal förlängt i utbyte mot ett vite på en miljon att satsa på utemiljön. Läs mer här

Publicerad 08 November 2018 00:00