Valdeltagandet i Lomma kommun är fortsatt det högsta.

Valdeltagandet i Lomma kommun är fortsatt det högsta. Foto: mostphotos

Lomma hade det högsta valdeltagandet i Skåne - igen

LOMMA.

Av Skånes 33 kommuner har Lomma det högsta valdeltagandet. Det gäller i såväl valet till riksdagen som till region- och kommunfullmäktige.

Av
Lena Karlsson

Hela 93,86 procent av de röstberättigade i Lomma kommun valde att gå till valurnorna i årets riksdagsval. Det är en ökning men en procentenhet i jämförelse med förra valet 2014. Andra skånska kommuner med ett valdeltagande på över 90 procent till riksdagen är Vellinge (93,13), Kävlinge (91,07%), Staffanstorp (90,74 %) och Svedala (90, 90 %).

I Skåne låg valdeltagandet till årets riksdagsval på 85, 91 procent. Lommas höga siffra kan också jämföras med valdeltagandet till riksdagen i hela landet som ligger på 87,18 procent.

Även det är en ökning, med 1, 38 procentenheter, jämfört med 2014 då 85, 81 procent av nästan 7, 5 miljoner röstberättigade utnyttjade sin rösträtt till riksdagen.

Lägst valdeltagande i Skåne har Burlövs kommun där 80,76 procent av de röstberättigade röstade i riksdagsvalet. I Malmö var valdeltagande 82 procent. Andra skånska kommunerna med lågt valdeltagande är Perstorp med 81,98 procent och Bjuv med 80, 76 procent.

Också i kommunvalet toppar Lomma listan över kommunerna med högst valdeltagande i Skåne med sina 92,88 procent. Valdeltagandet till kommunfullmäktige är generellt lägre men samma förhållande gäller mellan de fem kommunerna.

I valet till regionfullmäktige har Lomma återigen det högsta valdeltagandet, om än något lägre än till de andra valen - 92, 52 procent. Även i valet till regionfullmäktige är valdeltagandet i de fem kommunerna något lägre än till de andra valen.

Valdeltagan

Riksdag

Lomma: 93, 86%

Vellinge: 93,13

Kävlinge: 91,07%

Staffanstorp: 90,74 %

Svedala: 90, 90 %

Hela riket 2018: 87,18%

Kommun

Lomma: 92,88%

Vellinge:92,33%

Kävlinge: 89,28%

Staffanstorp: 88,92%

Svedala: 88,90%

Region

Lomma: 92,52%

Vellinge:91,96%

Kävlinge: 89,09%

Svedala: 88,92%

Staffanstorp: 88,49%

Publicerad 08 October 2018 00:00