I Lomma kommun känner sig störst andel med hemtjänst otrygga hemma.

I Lomma kommun känner sig störst andel med hemtjänst otrygga hemma. Foto: mostphotos

Här är otryggheten i hemtjänsten störst

LOMMA.

Äldre i Lomma med hemtjänst känner sig mest otrygga med att bo hemma i hela landet. Det visar en enkät från Socialstyrelsen.

Av
Lena Karlsson

Tolv procent av de äldre över 65 år med hemtjänst i Lomma kommun känner sig otrygga med att bo hemma. Det är den högsta siffran i Sverige. Samma siffra för hela riket är fyra procent.

– Det är bedrövligt. Det är därför vi tar hem hemtjänsten så att vi får full kontroll, säger kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén (M).

Han syftar på att hemtjänsten från och med mars ska drivas i kommunal regi efter att Attendo inte fått förlängt avtal.

– Jag vill dock poängtera att det dåliga betyget inte är personalens utan ytterst vårdbolaget och kommunens ansvar. Nu är målet att betygen både på hemtjänsten och särskilt boende, där Frösunda med nya ägare fått fortsatt förtoende, ska ligga över rikssnittet nästa år. Vi har hög kvalitet i våra andra verksamheter så det finns ingen anledning till att det inte skulle vara så inom äldreomsorgen, säger Robert Wenglén.

Socialstyrelsens enkät visar också att det sammantagna betyget av hemtjänsten har sjunkit sedan 2016. Siffran på 77 procent som var mycket eller ganska nöjda har i enkäter 2018 sjunkit till 67 procent. Under samma tid har de fem procent som var ganska eller mycket missnöjda ökat till 13 procent.

Till Nyhetsbyrån Siren säger Anna Ekendahl, utredare på Socialstyrelsen, att det är svårt att bedöma vad som är ett acceptabelt värde.

– Det viktiga är att förstå vad som är signifikant för gruppen som inte känner sig trygga.

Vilket betyg hemtjänsten får har ett samband mellan vilket hälsotillstånd brukaren har. Av de med mycket eller ganska gott hälsotillstånd var 90 procent mycket eller ganska nöjda i enkäten 2018. Av de med någorlunda, ganska eller mycket dåligt hälsotillstånd var motsvarande siffra 61 procent. Det är en skillnad på 29 procentenheter. Den kan jämföras med 19 procentenheter förra året. År 2016 var skillnaden mellan grupperna ännu mindre, nämligen elva procentenheter.

Också på frågan om hur tryggt det känns att bo hemma visar en stor skillnad mellan de två grupperna. 94 procent av de med ett mycket eller ganska gott hälsotillstånd jämfört med 57 procent i gruppen med sämre hälsotillstånd. En skillnad på 37 procentenheter.

Även missnöjet med hur personalen har utfört sina uppgifter har ökat, 13 procent i enkäten 2018 jämfört med fem procent i den 2016. Vidare är 67 procent nöjda i årets enkät jämfört med 82 procent 2016.

På frågan om hur lätt det är att få tag på personalen svarar endast 45 procent att det är lätt eller ganska lätt att få tag på personalen 2018. Det kan jämföras med 63 procent åren 2016 och 2017. Även här syns en ökad klyfta beroende på hälsotillstånd. 69 av de med mycket eller ganska gott hälsotillstånd är mycket eller ganska nöjda. Det kan jämföras med 39 procent av brukare med någorlunda, ganska eller mycket dåligt hälsotillstånd.

Publicerad 05 October 2018 00:00