Filmaren Stefan Elkington vill levandegöra historien med sina filmer. Foto:privat

Filmaren Stefan Elkington vill levandegöra historien med sina filmer. Foto:privat

Filmen om Lommas historia visas

Av
Lena Karlsson

LOMMA. Förra året fyllde Loma kommun 50 år. Som en del firandet gjordes en film om jubilaren. Nu visas den igen på biblioteket.
Idén att göra filmen kom ursprungligen från bibliotekschef Göran Schmitz.
– Fast egentligen var det meningen att filmen skulle bli större och mer omfattande än den blev. Vi ville att den även skulle visa den kulturella och allmänhetens historia, men till slut blev det fokus på kommunhistorien. Men den är också väldigt intressant, säger Stefan Elkington på Sund-TV som har gjort jubileumsfilmen.
Den handlar om hur Lomma kommun blev den kommun det är idag.
– Det är mycket som hade kunnat bli annorlunda. Från början ville Malmö att Lomma skulle vara en del av Malmö kommun och Lund att Bjärred skulle vara en del av Lunds kommun, berättar Stefan Elkington.

Slogs samman

Men år 1963 slogs Lomma köping och Flädie storkommun samman till den gemensamma Lomma kommun. Det var Centerpartisten Hugo Månsson i Lomma Köping och Knut Ahlberg i Flädie storkommun som gemensamt beslutade att gå samman till en kommun.
– Idag är det lätt att ta för givet att det ser ut som det gör. Men en gång i tiden fanns det stora planer på att göra Flädie till ett stort industrisamhälle med radhus- och villaområden.
Om planerna hade förverkligats hade Flädie idag varit ett större samhälle än Bjärred. Det som satte käppar i hjulet för planerna var insikten att jordbruksmarken måste bevaras utan att bebyggas helt.
Men jubileumsfilmen om Lomma kommuns tillblivelse är inte enbart en historisk tillbakablick. Det är också ett nutidsdukument där politikerna Anders Berngarn(M) och Lisa Bäck(S) berättar om sina framtidsvisioner för kommunen.
– Tanken är att man ska kunna titta på filmen om 50 år och jämföra visionerna med hur det sedan verkligen blev. I framtiden kommer man säkert att skratta åt hur man tänker nu, precis som vi kan skratta åt visioner som funnits tidigare.

Uppvuxen i Bjärred

Stefan Elkington har själv förankring i Lomma kommun genom att delvis ha tillbringat sin uppväxt på Löddesnäs i Bjärred. Hans filmbolag Sund-TV var från början en lokal tevekanal med reportage från Bjärred och Löddesnäs. Så småningom började han göra längre filmer.
– Det var i samband med reportage till den lokala tevekanalen som jag kom i kontakt med ämnen som sedan blev film.
En sådant exempel är filmen ”Borgeby Slott, en tusenårig historia” och ”Vårt Bjärred”. Har har även gjort turistfilmen ”Den underbara resan i Lundaland” som officiellt har premiär den 3 april och har gjorts för att lyfta fram den tursim som finns i kommunerna som ingår i Lundaland.
Parallellt med dessa filmer har han under en längre tid arbetat med en större produktion som har titeln ”Med kriget inom synhåll”.
– Den handlar om Skåne under andra världskriget. För några var det väldigt påtagligt att Danmark var ockuperat medan det för andra var lika avlägset som kriget i Syrien är för många av oss idag. Dessutom finns det en hel del historia som inte står i historieböckerna.
Filmen tas fram genom intervjuer med äldre personer om deras upplevelser från kriget. Därefter ska historierna dramatiseras av skådespelare i en spelfilm.
– Tyvärr är det många som går bort innan vi hinner intervjua dem, säger Stefan Elkington.MISSA INTE!

Jubileumsfilmen om Lomma visas den 6 april på Bibliografen i Lomma bibliotek.

Publicerad 04 April 2014 12:00