Oppositionsrådet ger en replik på repliken från BG Svensson.

Oppositionsrådet ger en replik på repliken från BG Svensson. Foto: adobe stock

Insänt: "Ett direkt felaktigt påstående"

Replik på BG Svenssons debattartikel, publicerad i lokaltidningen.se 4/11 2019

INSÄNT. BG Svensson pekar på de bristande kunskaperna i ekonomi hänvisat till en debattartikel där jag ska ha uttryckt mig att jag vill ”öka anslagen till vissa nämnder istället för att sätta in pengar på som han kallar det ett redan välfyllt sparkonto”. Detta är ett direkt felaktigt påstående.

I debattartikeln skriver jag ”Att säkerställa välfärdens kärna som äldreomsorg, skola och hälsa går före hos oss Socialdemokrater, än att fylla på guldkistorna för att den där förmodade vargen kommer till Lomma kommun”. Varför han inte ger sig på att jag tror att Lomma kommun har guldkistor, eller att jag påstår att vi kommer att bli överfallna av vilddjur kan man ju fråga sig.

Det som stör mig i detta replikskifte är att BG inte skriver under som företrädare för kristdemokraterna i Lomma kommunfullmäktige, vilket han är. Det hör till vanligt hyfs att informera läsare om när man skriver politiska insändare med påhopp på andra ledamöter.

Det BG menar är högst sannolikt den flyer som delats ut på stan, där jag uttrycker mig med just termen ett välfyllt sparkonto. Det må kanske vara en dålig term att skriva som kan reta upp uttryckspoliser, framför allt politiska motståndare.

Faktum kvarstår, att det finansiella målet för god och ekonomisk hushållning bör hos en kommun sättas till ett resultat på minst 2 procent. I Lomma kommun sätts det för 2019 till 3 procent med hänvisning till att det blir tuffare tider 2020. Detta resonemang har den Alliansen i Lomma fört i flera år.

Man kan se på resultatet hur kassaflödet förhåller sig, och det kassaflöde som kommunen har gör stora positiva resultat år efter år. I år landar det på 52 miljoner kr om man tar bort jämförelsestörande poster. Ändå gör Alliansen återigen stor sak av att det kommer att krisa nästa år. Då passar man återigen på att med stöd i prognosen för kommande dystra år avstå från att finansiera de riktade statsbidragen för fler pedagoger i skolan . Man passar på att avstå från satsning på kvalitet i hemtjänsten. Man ser sin chans att öka avgiften till gymnasieungdomars lunch. Allt detta, trots år efter år av positiva resultat.

BG skriver ”Idag är kommunen, ekonomiskt, i det läget att vi måste kräva att ledande politiker åtminstone har basala kunskaper i ekonomi annars stundar bistra tider för de skattebetalande invånarna”.

Själv är jag legitimerad sjuksköterska. Och jag hävdar bestämt att kommunen är, omsorgsmässigt, i det läget att vi måste kräva att ledande politiker åtminstone har basala kunskaper i hur man vårdar sina medborgare.

De dystra tiderna för de omsorgsbehövande skattebetalande invånarna har varit i Lomma i flera år. Detta delvis på grund av att majoriteten aldrig satsat tillräckligt med ekonomiska medel. Att kommuninvånarnas omsorg, utbildning och hälsa går först för mig och mitt parti står jag för.

Per Bengtsson, oppositionsråd (S), Lomma kommun

Publicerad 04 November 2019 16:28