Partiledare Kristina Thored.

Partiledare Kristina Thored. Foto: Arkiv/Lena Karlsson

Insänt: Sveriges bästa skolkommun – på riktigt!

INSÄNT. Vår kommun har fantastiska förutsättningar för en enastående skola, med många barn från studievana hem och föräldrar som tar barnens skolgång på stort allvar. Man skulle kunna säga att eftersom eleverna visar goda resultat är utvecklingen av skolan inte prioriterat. Vi tror dock att elevernas goda resultat uppnåtts trots kommunens insatser på skolområdet – inte tack vare dem.

Lomma kommun har landets åttonde högsta skatteintäkter per capita. Trots detta ligger vi i botten vad gäller hur mycket resurser vi lägger på skolan. Konsekvensen av detta syns i den stora personalomsättning på över 20 procent vi sett på skolor i både Bjärred och Lomma. Riksgenomsnittet ligger på 7 procent Men inga ansvariga politiker reagerade när var femte lärare sa upp sig, så länge budgeten var i balans och meritvärdet högt.

En förutsättning för att åter bli Sveriges bästa skolkommun är att vi kan attrahera, och behålla, de bästa pedagogerna. I konkurrensen om personal är det svårt att hitta säljande argument för Lomma kommun: Vi spenderar mindre resurser per elever än Lund, Staffanstorp, Svalöv och Vellinge, och vi har lägre lärarlöner än Burlöv, Malmö, Svedala och Helsingborg. Varför skulle man som lärare ta anställning i Bjärred istället för i Helsingborg med högre lön, i Lund med budget till läromedel och vidareutveckling eller i Lomma med fräscha lokaler?

Vi menar att vi måste bredda definitionen av att vara en ”bra” skolkommun bortom meritvärde och studieresultat. Fokus måste också läggas på lärarnas arbetssituation, arbetsbelastning, psykosociala miljö, och tillgång till läromedel. En bra skolkommun har inte en lärarkår som flyr till lägre betalda jobb, fallfärdiga skolor där fogarna på toaletterna frätts sönder av urin, eller där flertalet skolgårdar är själlösa asfaltöknar. En bra skolkommun har inte inställda lektioner, långa håltimmar eller lärare som måste täcka upp för sjuka kollegor under långa perioder. En bra skolkommun bedriver inte heller verksamhet i 20 år gamla ”temporära” baracker.

Vi vill sträva efter att skolpersonalen ska få fler kollegor att dela sitt enorma ansvar med, mer administrativ personal, högre vuxennärvaro i barngrupperna, ökade resurser för fortbildning av personalen, bättre digitala hjälpmedel, stöd för elever med speciella behov och vikarier för sjuka lärare.

För att bekosta detta vill vi höja skolpengen rejält. Nivån på höjningen måste diskuteras, men för att exemplifiera hur långt efter våra grannkommuner vi ligger skulle vi kunna anställa 100 nya lärare om vi la lika mycket resurser per elev och år som man gör i Lund. En höjd skolpeng måste även sättas i relation till samhällskostnaden för en försämrad utbildning och utbrända lärare, samt kostnaden för att bygga upp ett skadat varumärke. Skolan påverkar alla i kommunen, inte bara barnfamiljerna. Det ligger således i alla kommuninvånares intresse att skolan blir bättre. Så låt oss tillsammans se till att Lomma återigen blir Sveriges bästa skolkommun – på riktigt!

Fokus Bjärreds styrelse: Kristina Thored, Maria Anderson, Kristian Lindsjö, Mikael Häggblad, Staffan Åkerlind

Publicerad 28 August 2018 10:48