När förslaget kom om att tidsbegränsa nyanländas hyreskontrakt var det många som reagerade då man menade att det inte var för barnens bästa.

När förslaget kom om att tidsbegränsa nyanländas hyreskontrakt var det många som reagerade då man menade att det inte var för barnens bästa. Foto: adobe stock

Omdebatterade riktlinjer röstades igenom

Nyanländas hyreskontrakt blir tidsbestämda

LOMMA.

Nya riktlinjer för nyanländas boende i kommunen ska börja att gälla i januari år 2020. Riktlinjerna som har väckt många proteser innebär att det införs en tidsgräns för hur länge man får hyra en bostad av kommunen.

Av
Lena Karlsson

– Jag vill betona att detta är just riktlinjer för de allra flesta, men att det kan behövas individuella lösningar, säger socialnämndens ordförande Susanne Borgelius (M) som drivit igenom de nya riktlinjerna.

För den som är ensamstående och självförsörjande införs en tidsgräns på ett år. För familjehushåll som är självförsörjande blir gränsen två år. Familjer som inte är självförsörjande kan få förlängt med ett halvår, två gånger, alltså max tre år.

Vad händer om man inte har en bostad efter det?

– Då träder socialtjänstlagen i som för alla andra, säger Susanne Borelius.

Socialdemokraterna ställer sig bakom beslutet tillsammans med majoriteten.

– Vi har inte hur många bostäder som helst. Om någon får bo kvar under längre tid har vi inte plats för de som kommer, säger Pia Johnsson (S), andre vice ordförande i socialnämnden.

Liberalerna och Fokus Bjärred reserverade sig mot beslutet. Liberalerna motsatte sig förslaget när det kom upp i höstas.

– Det gav dubbla signaler från kommunen för de som trodde att de hade fått tillsvidarekontrakt, men plötsligt fick veta att de måste flytta, säger Christian Kampman (L), ledamot i socialnämnden.

En annan invändning var att det första förslaget var dåligt underbyggt.

– Så vi är glada att vi lyckades återremittera ärendet.

Men nu har alltså förslaget gått igenom.

Finns det inte en poäng i att lägenheterna måste räcka till andra nyanlända?

– Jo, vi förstår att det inte finns obegränsat med bostäder. Men vi tycker att två år är för kort tid för att hinna integreras, skaffa jobb och lägenhet. Det borde istället vara en tidsgräns på åtminstone 3, 5 år, säger han.

Publicerad 20 December 2019 13:19