Lomma tampas liksom andra kustkommuner med kusterosionen.

Lomma tampas liksom andra kustkommuner med kusterosionen. Foto: arkiv/Lena Karlsson

Lomma bäst i Skåne på att nå upp till miljömålen

Hållbara transporter och naturreservat bakom framgången

LOMMA.

Den kommun som är bäst på att leva upp till de skånska miljömålen är Lomma kommun. Det framgår av en kommunranking som Länsstyrelsen Skåne har gjort.

Av
Lena Karlsson

Inom miljöarbetet fokuserar Lomma kommun mycket på hållbara transporter som till exempel cykelstråk och tågtrafik på Lommabanan igen.

– Den absolut största framgångsfaktorn är att bestämma sig för vad det är man vill göra och fram för allt varför man vill göra det. Sedan handlar det om att hålla i. Många miljömålsfrågor tar ju lång tid att förändra, säger Katarina Pelin, kommundirektör i Lomma kommun i ett pressmeddelande.

Lika viktigt är kommunens arbete med kusterosion och bildandet av kommunala naturreservat, både på land och till havs.

– Våra nya marina naturreservat Flädierev och Strandhusens revlar kom på plats 2019. Där handlar det i huvudsak om att skydda och utveckla ålgräset som har väldigt stor betydelse för havets kvalitet, inte minst för torskens fortplantning, säger kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén (M).

Rankingen bygger på 56 åtgärder där kommunerna själva fått göra en självskattning. Lommas förstaplats i rankingen följs av Helsingborg, Lund, Trelleborg och Östra Göinge.

Kävlinge ligger lägst ner på listan där 30 av Skånes 33 kommuner har svarat.

Publicerad 13 December 2019 14:42