Susanne Borgelius utanför Strandängens äldreboende i Lomma.

Susanne Borgelius utanför Strandängens äldreboende i Lomma. Foto: arkiv/Elisaveta Gräsbeck

Kommunen tar över ratten till äldreboendena

De styrande vill inte förlänga avtalet med Frösunda

LOMMA.

De styrande i Lomma har inte några planer på att förlänga avtalet med det privata företaget Frösunda omsorg AB. Orsaken är att resultatet från Socialstyrelsens brukarundersökning inte har förbättrats.

Av
Lena Karlsson

– Bolagets nya ägare har visat att det har en vilja att förbättra, men trots flera åtgärder ser vi ingen förbättring av den uppleva kvaliteten, säger socialnämndens ordförande Susanne Borgelius (M).

Det var 2005 som det första privata bolaget, Carema, tog över delar av äldreomsorgen i Lomma. Sedan har Förenade care följt av nuvarande Frösunda omsorg fått uppdraget.

Frösunda har redan fått förlängt avtal en gång tidigare. Det avtalet varar fram till den 28 februari år 2021. När beslutet om en förlängning nu ska tas i februari gäller det perioden 1 mars till 28 februari 2023.

– Men jag har redan för ett år sedan varit tydlig mot ägarna att det inte kommer att bli någon förlängning om inte den uppleva kvaliteten från brukarna blivit bättre.

Eftersom den senaste mätningen visar att det inte har blivit någon förbättring blir det ingen förlängning. Då hemtjänsten redan gått över i kommunal regi den 1 mars innebär det att all äldreomsorg, inklusive Vega, Orion och Strandvägen och Jonasgården, kommer att drivas av kommunen från dem 1 mars 2021.

– Den stora vinsten är att vi då själva kan styra. Chefskapet är helt avgörande för att lyckas. För oss är hög kvalitet överordnat än vem som driver det, säger Susanne Borgelius.

Hon får medhåll av kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén (M).

– Förutom att resultatet från brukarundersökningen inte är på en acceptabel nivå har det även framkommit kritik som från personalen via Kommunal. Genom att ta över själva kan vi påverka. När det ligger ute på entreprenad kan vi bara påtala saker.

Men går inte detta emot Moderaternas politik?

– Jag tror på en fri marknad förutom när det handlar om skola, vård och omsorg. Det är en kvasimarknad som styrs av andra premisser. Det är lagstadgade områden som ska bygga på likvärdighet. Då funkar inte de grundläggande marknadsmekanismerna så bra.

Han tror också att kommunen kan driva de särskilda boendena med högre kvalitet utan att öka kostnaderna.

– Vi borde kunna göra det med för samma pengar men med fler anställda. Som kommun har vi inte några kapitalkostnader, säger Robert Wenglén (M).

Publicerad 12 December 2019 10:05