Kommunen får bakläxa i ett äreden om tillgänglighet.

Kommunen får bakläxa i ett äreden om tillgänglighet. Foto: adobe stock

Kommunen får bakläxa i ärende om tillgänglighet

Länsstyrelsen menar att föreläggande mot restaurang brast

LOMMA.

Det var efter en anmälan om brister i tillgängligheten på en restaurang som kommunen började utreda frågan. Ett år senare fick fastighetsägarna ett föreläggande om att åtgärda bristerna.

Av
Lena Karlsson

Kommunen menade att restaurangen skulle åtgärda en nivåskillnad mellan entrén och gatan. Dessutom skulle restaurangen installera en dörrmanövrerare och konstrastmarkeringar.

Men efter att restaurangägarna överklagat upphävde länsstyrelsen miljö- och byggnadsnämndens beslut. Detta på grund av brister i kommuniceringen innan beslutet fattats.

Länsstyrelsen menar att det saknas uppgifter för att bedöma de praktiska och ekonomiska förutsättningarna för att göra anpassningarna. De fotografier som kommun tagit från platsen bedöms inte vara tillräckligt.

Det som saknas är bland annat uppgifter om det finns tillräckligt med utrymme för en ramp som skulle råda bot på nivåskillnaden. Det görs inte heller någon bedömning av hur mycket det skulle kosta att åtgärda bristerna i tillgängligheten.

En annan sak som länsstyrelsen menar måste finnas med i underlaget för en bedömning är förmågan hos restaurangägarna att bära kostnaden för anpassningarna.

Sammantaget menar länsstyrelsen att nämnden inte har utrett ärendet ordentligt innan den tog sitt beslut. Därför upphävs beslutet om föreläggande och återförvisar ärendet till nämnden för handläggning.

Beslutet kan överklagas till mark- och miljödomstolen i Växjö.

Publicerad 11 December 2019 00:00