Långa bryggan.

Långa bryggan. Foto: arkiv/Lena Karlsson

Replik: "Ett utredningsförslag har klubbats"

Svar på "Sätt upp kameror på Långa Bryggan" av BG Svensson, KD

INSÄNT.

Med anledning av Kristdemokraternas insändare gällande övervakningskameror vid Långa Bryggan, önskar Liberalerna Lomma-Bjärred upplysa om att Liberalernas tilläggsyrkande i budget - ett utredningsförslag klubbades på Kommunstyrelsen 2 oktober i år om att utreda kostnader och möjligheter till kameraövervakning i kommunen.

Platser som Liberalerna Lomma-Bjärred då ansåg viktiga att utreda för framtiden var Bjärreds centrum, Flädie station, Lomma station, Lommatorg/centrum. En utredning ser till helheten och bör kunna införliva fler platser i framtagande av förslag.

Utöver kameraövervakning och som ett led i att Lomma kommun ska fortsätta vara en av Sveriges tryggaste kommuner så vill Liberalerna att bemanning/närvaro vid hamnområden, centrumområden och stränder stärks maj-september av vakande ögon, men också av feriearbetare från kommunen.

Feriearbete ska erbjudas till människor som vill vara goda ambassadörer för Lomma kommun, se till att människor visar hänsyn för varandra och verka för att vi tar väl hand om vår miljö.

Alliansen M, L, C och KD arbetar och fattar beslut tillsammans för fortsatt trygghet i kommunen.

Sandra Pilemalm, Liberalerna Lomma-Bjärred

Publicerad 04 December 2019 00:00