Sandra Pilemalm, ordförande för Liberalerna i Lomma-Bjärred.

Sandra Pilemalm, ordförande för Liberalerna i Lomma-Bjärred. Foto: pressbild

Replik: "Det var för kort tidsfrist"

Replik på Per Bengtssons replik om familjecentral

REPLIK.

Liberalerna Lomma-Bjärred är väl bekanta med de ställningstaganden som gjorts inom Alliansen kring familjecentral. Då fanns en hel del praktiska detaljer som var svårlösta till exempel var och i vilken byggnad familjecentralen skulle ligga).

Intresset idag att driva familjecentral är stort både hos privata och kommunala entreprenörer. Liberaler vill alltid uppmuntra drivkraft och entreprenörskap. Ett vidgat förebyggande hälsofrämjande arbete anses finnas behov av enligt sjukvårdsprofessionen. I regionen driver Alliansen frågan om familjecentral.

Att L inte röstade för Socialdemokraternas förslag i budget 2020 är för att det är för kort tidsfrist (i drift om två år). L anser det mer realistiskt att en utvidgad familjecentral finns på plats 2023. Därtill kommer en mycket viktig aspekt och det är att L inte vill lägga ytterligare press på en Socialförvaltning som har ett tufft år bakom sig med övertagandet av hemtjänsten.

Ytterligare något S väljer att inte nämna är att Ls utredningsförslag innefattar mer än endast familjecentral. Ett Familjens Hus skulle bestå av barnmorska, BVC-sköterska, förskolelärare, socionom, vilket är det som benämns som Familjecentral.

Förutom det vill L att man tar Familjens Hus steget längre och även riktar arbetet mot fysisk och psykisk friskvård och samarbete med redan befintliga aktörer i kommunen t.ex. Trivselhuset. Ett fördjupat samarbete med BUP hade varit önskvärt, liksom samverkan med Barnens Bästa och HOPP Hälsa Omtanke Prevention för Psykisk Hälsa.

Liberalerna Lomma-Bjärred tillhör den socialliberala falangen. Friheten att själv få bestämma över sitt liv är själva kärnan i liberalismen. Inom socialliberalismen är det viktigt att när människor behöver hjälp ska staten vara stark. Ett starkt jämlikhetspatos och engagemang för människor med sämre förutsättningar är kännetecknande för socialliberaler. Snärj inte den som kan stå själv, men skydda den som faller. Förre människor kommer falla med ett Familjens hus.

Sandra Pilemalm (L), ledamot kommunstyrelsen

Publicerad 03 December 2019 11:33