Från och med 14 december kommer dagens jojo-kort att ersättas helt med Skånetrafikens app.

Från och med 14 december kommer dagens jojo-kort att ersättas helt med Skånetrafikens app. Foto: Pressbild Skånetrafiken

Nya resezoner slår skevt över Skåne: "Blir orimligt dyrt på sina håll"

Kommer ses över igen

SKÅNE. 14 december slopas Jojo-kortet som vi känner det. Samtidigt börjar Skånetrafikens nya taxor gälla, något som kommer bli märkbart framförallt på landsbygden.

– Det finns sträckor i gamla Kristianstad län, där det är mycket landsbygd och stora kommuner, där det nya systemet kommer slå hårt. Detta kommer vi se över och försöka justera efterhand, säger kollektivtrafiknämndens ordförande Carina Zachau (M).

Det Carina Zachau syftar till är sträckor där samtliga zoner passeras även om den faktiska sträckan inte är särskilt lång, som mellan Hässleholm och Vinslöv där priset höjs med hela 89 procent.

– Det finns platser där de priset kommer bli orimligt högt. Det är dessa vi kommer se över för att hitta lösningar för i det nya systemet. Därmed inte sagt att alla som får en höjning kommer få sina taxor justerade. Man ska inte glömma att det här nya systemet är kostnadsneutralt för Skånetrafiken. Många kommer få betydligt billigare resor än tidigare.

Att biljettpriset förändras från den 14 december beror på att att man under en treårsperiod gjort om dagens zonsystem för att förenkla och förbättra helheten. De tidigare 202 betalzonerna som tidigare funnits i Skåne blir såldes fyra. De nya gränserna är åtta, 18 och 36 kilometer, samt hela Skåne.

– När beslut om detta togs 2016 var samtliga partier införstådda med att det skulle bli dyrare på sina håll. Det var därför som man valde att införa 18 kilometerszonen. Det löste dock inte alla problem, vilket gör att vi nu kommer se över systemet ytterligare. Vi kommer göra en rejäl genomgång av taxesystemet och måla upp en karta för att förstå hur man tänkte då, säger Carina Zachau.

Under veckans beredningsmöte i kollektivtrafiknämnden la oppositionen fram ett initiativärende om att ge Skånetrafikens direktör i uppdrag att skyndsamt justera de sträckor som blir orimligt höga.

– Alliansen ställde sig positiva till detta, men menar att det inte kommer hinnas göras innan de nya taxorna träder i kraft 14 december. Vi gick därför med på en kompromiss om att låta det nya rulla i gång för att sedan justeras i efterhand, säger Andreas Schönström (S) andre vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Publicerad 24 October 2019 00:00